แรงใจสู่ชัยชนะ ม.กรุงเทพธนบุรี เชียร์ทัพนักกีฬาในสังกัดกว่า 50 ชีวิต นำโดย “น้องเมย์” สู่เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2018

แรงใจสู่ชัยชนะ ม.กรุงเทพธนบุรี เชียร์ทัพนักกีฬาในสังกัดกว่า 50 ชีวิต นำโดย “น้องเมย์” สู่เหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2018

Publish 2018-08-25 22:57:49


     “น้องเมย์รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันทีมชาติไทย นำทัพนักกีฬาทีมชาติในสังกัดม.กรุงเทพธนบุรี สู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ที่แดนอิเหนา คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18  ที่อินโดนีเซีย กว่า 50  ชีวิตขอให้นำเหรียญทองมาให้คนไทยชื่นชมกัน
     ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18
ส.ค. -  2  ก.ย  นี้ ที่กรุงจากาตาร์ และเมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ร่วมเดินทางไปแข่งขันกว่า 50  ชีวิต ได้แก่ ตะกร้อ มี นายสิทธิพงศ์ คำจันทร์, นายสิชาญ เต็มโคตร, นายจีระศักดิ์ ผักบัวเงิน, นายธนวัฒน์ ชุ่มเสนา, นายอนุวัฒน์ ชัยชนะ, นายสุริยนต์ กุลพิมล,  นายศิริวัฒน์ สาขา, นายอัษดิน วงศ์โยธา, นายกฤษณะพงษ์ นนทะโคตร, น.ส.ศศิวิมล จันทร์สิทธิ์


        คาราเต้โด มี สิริวิชญ์  สว่างศรี  ปันจักสีลัต  มี นายอิลยาส สาดารา, น.ส.สุดา เหลืองอภิชาติกุล แบดมินตัน มี นายนิพิฐพนธ์ พวงจันเพชร, นายกิตติศักดิ์  นามเดช, นายปัณณวิชญ์ ทองน่วม,  “น้องเมย์น.ส.รัชนก อินทนนท์ ฮอกกี้ มี นายฉกรรจ์  บุญมี กรีฑา มี นายชยุตม์ คาประสิทธิ์, นายจิรายุ ปลีนารัมย์, นายกิตติศักดิ์ บุญมาวัน, นายสุพจน์ บุญหนุน, นายพิระเชษฐ์ จันทรา, นายประณต ภู่ระหงษ์, นายธวัฒน์ คชินทร์, นายปรัญญา เทพรักษ์, น.ส.ปริญญเฉี่อยมะเริง, น.ส.สุเบ็ญรัตน์ อินแสง,  น.ส.จารุวรรณ สร้อยเสนา, น.ส.สุนิสา โคตรสีเมือง, น.ส.จริยา วิชัยดิษฐ์,  น.ส.ปานวาส กิมสร้าง, น.ส.อารีรัตน์ อินทดิษฐ์, พ.ต.อ.สมชาย  วิมลสุข, ส.อ.ณรงค์ เพ็ญจรูญ, นายกฤษฎา นามสุวรรณ, น.ส.สุชาดา. มีศรี
ปีนหน้าผา มี นายวินัย เรืองฤทธิ์ ว่ายน้ำ  มี “เจมส์บอนด์” นายณัฐพงศ์ เกษอินทร์,  น.ส.อารยา วงษ์วาส, น.ส.เสาวนีย์ บุญอำไพ เรือพาย มี นายจารุวัฒน์.  แสนสุข. นายเปรม. นามประเทือง,  น.ส.เมธินี ระรื่น, น.ส.รจนา รักเหล่า


      ยิงปืน มี นายนภิศ ก่อตั้งพานิช เทควันโด มี น.ส.พรรณนภา หาญสุจินต์, นายณัฐภัทร ตันตรามาตย์, เทเบิลเทนนิส มี น.ส.สุธาสินี เสวตรบุตร, น.ส.ธมลาวรรณ เขตต์เขื่อน, นายคมกริช แสงเป้า ยูยิสสู น.ส.อรนภา เสนาธรรม, นายบรรพต เลิศไธสง, นายณัฐดนัย เนตรทิพย์
    “การที่นักศึกษาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
ครั้งที่ 18  นี้ ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ทุกคนไปสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศชาติเป็นเกียรติประวัติของตัวเอง และ ม.กรุงเทพธนบุรี ก็ขอให้นักกีฬาทุกคนเล่นอย่างเต็มที่สุดความสามารถ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา แพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬา สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าชม ในส่วนของทางมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกคน ขอส่งกำลังใจไปเชียร์อย่างเต็มที่ขอให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยนำเอาเหรียญทองมาให้คนไทยทั้งประเทศได้ช่ืนชมกันต่อไป”ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน