เปิดรายละเอียด บัตรคนจน 2562 ใครได้เงินเพิ่ม - ประโยชน์ มากน้อย(รายละเอียด)

เปิดรายละเอียด บัตรคนจน 2562 ใครได้เงินเพิ่ม - ประโยชน์ มากน้อย(รายละเอียด)

Publish 2019-05-03 13:24:35


 หลังจากรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งช่วยเหลือค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ล่าสุด (วันที่ 30 เมษายน 2562) ยังมีข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจนอย่างต่อเนื่อง เมื่อกระทรวงการคลังเตรียมอัดฉีดงบประมาณ 13,200 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 โดยการเพิ่มวงเงินในบัตรผู้มีรายได้น้อยอีกรอบ ผ่าน 4 มาตรการ แต่ใครจะได้รับสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้บ้าง เรานำรายละเอียดมาบอกแล้ว

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ร้านค้าธงฟ้า

 

1. เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 500 บาทต่อเดือน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จำนวน 14.5 ล้านรายโดยเป็นการเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อเดือน เท่ากันทุกคนเป็นเวลา 2 เดือน ดังนี้ 
- รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี : ที่เคยได้วงเงิน 300 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาท 
- รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี : ที่เคยได้วงเงิน 200 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท 
โดยจะทำการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 เริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

 

2. เงินช่วยเหลือพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม 500 บาท 
 กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา จำนวน 2.7 ล้านราย ได้รับเงินจำนวน 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ไม่จำกัดจำนวนบุตร) โดยได้รับเงินครั้งเดียว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรับช่วงเปิดเทอม   

 เงินช่วยเหลือด้สนการเกษตร

 

3. เงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท 
 กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4.1 ล้านราย ได้รับเงินคนละ 1,000 บาท ครั้งเดียว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับเป็นต้นทุนนำไปซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตไว้ทำการเกษตร   

 

เงินช่วยเหลือ ผู้พิการ

 

4. เพิ่มเบี้ยผู้พิการ 200 บาท  
กลุ่มผู้มีสิทธิ์ : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง จำนวน 1.16 ล้านราย เป็นการเพิ่มเงินผู้พิการอีกเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 ซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัตร ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดูแลสุขภาพ และค่าเดินทางของผู้พิการ

 

รายละเอียด บัตรคนจน 2562

 

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ , เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;