ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ปลดนามสกุลดัง บุญเลี้ยง พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ปลดนามสกุลดัง บุญเลี้ยง พ้นบุคคลล้มละลาย

Publish 2019-05-01 18:50:41วันนี้ (01/04/2562) เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดจําเลยจากล้มละลายคดีหมายเลขแดงที่ล. 1381/2556 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า 

 
 

ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้ นายชาตรี บุญเลี้ยง จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

 

ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลย จากล้มละลายไว้ นั้นบัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายชาตรี บุญเลี้ยง ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์