สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวาน ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกพื้นที่

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวาน ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกพื้นที่

Publish 2019-02-01 13:44:21


การดำเนินงานที่ผ่านมา คพ. จัดประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากยานพาหนะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก บก.จร. บช.น. ขสมก. กทม. จากที่ประชุมสรุปมาตรการแก้ไข PM2.5 โดย มาตรการ มาตรการเร่งด่วน เช่น ห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทันทีจนถึงเดือนมีนาคม, ห้ามรถบรรทุกชนาดใหญ่วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกตามระยะเวลาที่กำหนด, เร่งรัดนำน้ำมันเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กำมะถันไม่เกิน 10 ppm) มาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเวลาวิกฤต, ให้ข้าราชการทำงานที่บ้านหรือสลับวันในการทำงานที่บ้าน เพื่อลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนน และขอความร่วมมือบริษัทเอกชนในการดำเนินการเช่นกัน

 




 

สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ได้แก่ เร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 (กำมะถันไม่เกิน 10 ppm) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2564 เร่งรัดการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6 ภายในปี พ.ศ. 2566 ปรับปรุงมาตรฐาน PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีในบรรยากาศ ในปีที่มีการบังคับใช้มาตรฐาน EURO 6

 


- บก.จร. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.จร. ลงพื้นที่ตรวจควันจากท่อไอเสียรถประจำทาง ขสมก. ณ อู่จอดรถประจำทาง พระราม9 ถนนวัฒนะธรรม โดยมีการนำเครื่องตรวจวัดควันดำมาทำการตรวจวัดค่าควันดำที่ออกมาจากท่อไอเสียรถประจำทางที่อยู่ภายในอู่จำนวน 68 คัน ไม่พบรถเมล์ควันดำ

- กระทรวงคมนาคม สั่งการให้ ขสมก. ใช้ไบโอดีเซล B20 ในรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2,075 คัน ภายในวันที่ 1 ก.พ. 62
- กทม. ได้ดำเนินการกวาดล้างถนนอย่างต่อเนื่องทุกเขต ทุกวัน
- ผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการ
 

 



กอ.รมน. จะขับเคลื่อน สนับสนุนและเข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงาน ทั้งพื้นที่กรุงเทพ และต่างจังหวัด ในสัปดาห์หน้า โดยเน้นการตรวจการบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดอากาศเสีย และน้ำเสียของโรงงาน ที่มีโรงงานเป้าหมาย ได้แก่ โรงงานที่มีหม้อไอน้ำ plant ผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานหล่อหลอมโลหะ รวมถึงโรงงานที่เคยถูกร้องเรียนปัญหาฝุ่นละออง
 

 

จากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาตรการในการบรรเทาสถานการณ์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิเช่น การประกาศปิดโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การจราจรคล่องตัวและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจจับควันดำอย่างเข้มข้นโดยความร่วมมือของ บก.จร. กรมการขนส่งทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลง

 

 

โดยเช้านี้ ค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงสุด ที่บริเวณริมถนนพหลโยธิน บางเขน วัดได้ 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมา ริมทางขนานถนนพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร วัดได้ 81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

ขอบคุณ FM91 Trafficpro




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สมิตา ขุมทรัพย์

;