อัปเดตสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 บ่ายนี้ฝุ่นเพิ่มขึ้น!

อัปเดตสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 บ่ายนี้ฝุ่นเพิ่มขึ้น!

Publish 2019-01-24 10:03:15


จากปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานการณ์ฝุ่นละอองเมื่อช่วงเช้าของวันที่  22 ม.ค. 62  ที่ผ่านมาอากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 2 กม./ชม. ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” (สีส้ม) และ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” (สีแดง) ในบางพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) รวม 40 พื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นจากเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562ที่ผ่านมา

 
ล่าสุดเช้าวันนี้ (24 ม.ค. 2562) มีรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้น ลมพัดแรงขึ้น ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล ในวันนี้ 24 มกราคม 2562 ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) 11 พื้นที่ โดย- พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 6 สถานี
- พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 5 สถานี
- คาดการณ์ ในช่วงบ่ายของวันนี้ 24 ม.ค. 62 จากการพยากรณ์ และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา "การลอยตัวของอากาศจะดี ลมพัดน้อยลง" อาจทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น
.
- คพ. ยังคงประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนนทุกวันทุกสาย ฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อเพิ่มความชื้น ตรวจจับรถควันดำเกินค่ามาตรฐาน การทำฝนเทียม และห้ามเผาในที่โล่ง
.
- คพ.อยู่ระหว่างนำเสนอมาตรการฯที่เข้มงวด ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง โดยมีแผนงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอกก.คพ. ในวันที่ 24 ม.ค. 62 ให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลต่อไป

 

 

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นที่ผ่านมานั้นทำให้มีประชาชนหลายคนเจ็บป่วยจากการสูดดมฝุ่นเข้าไปและทางโรงเรียนรุ่งอรุณยังได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ม.ค. 2562 

ประกาศปิดเรียนชั้นอนุบาล-ป.3 วันที่ 23-25 ม.ค. 2562
...
เรียน ท่านผู้ปกครอง

เนื่องจากปัญหาต่อเนื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีค่า PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนโดยทั่วไป และทางครูประจำชั้นได้กำชับให้นักเรียนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แต่ในสถานการณ์จริงทางคณะครูพบว่า การให้เด็กเล็กสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
1. ขนาดสรีระของเด็กไม่เหมาะสมกับหน้ากากอนามัย
2. เด็กไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจำกัดกิจกรรมไว้แต่ในห้องเรียน ทำให้เด็กเกิดความเครียด

 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก คือ นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นที่มีส่วนสูงและน้ำหนักน้อย ทำให้ขนาดของหลอดลมและความจุอากาศของปอดน้อย ทางโรงเรียนจึงขอ ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 23 – วันศุกร์ที่ 252 มกราคม พ.ศ. 2562

สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ที่มาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเวลาเลิกเรียน และขอให้นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยมาจากบ้าน โดยทางคุณครูประจำชั้นจะกำชับนักเรียนทุกคนให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

 

 

 

จากนั้นได้แจ้งอีกครั้งหลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจึงตัดสินใจปิดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ระบุ

แจ้งด่วน !
เนื่องจากทางโรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุกคนเป็นที่ตั้ง ได้ข้อสรุปว่าปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกช่วงอายุ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะ “ปิดการเรียนการสอน” ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษในช่วงนี้ และงดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ เป็นการลดการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;