โรงเรียนรุ่งอรุณประกาศปิดการเรียนการสอน ผลกระทบปัญหาฝุ่นPM 2.5!

โรงเรียนรุ่งอรุณประกาศปิดการเรียนการสอน ผลกระทบปัญหาฝุ่นPM 2.5!

Publish 2019-01-23 10:55:14


จากปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานและสภาพอากาศในช่วงเช้าของวันที่  22 ม.ค. 62  ที่ผ่านมาอากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 2 กม./ชม. ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” (สีส้ม) และ “มีผลกระทบต่อสุขภาพ” (สีแดง) ในบางพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) รวม 40 พื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นจากเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562ที่ผ่านมา เมื่อคืนนี้บนเฟซบุ๊กของโรงเรียนรุ่งอรุณจึงประกาศปิดการเรียนการสอนเพราะเกรงว่านักเรียนจะได้รับผลกระทบ

 
ประกาศปิดเรียนชั้นอนุบาล-ป.3 วันที่ 23-25 ม.ค. 2562
...
เรียน ท่านผู้ปกครอง

เนื่องจากปัญหาต่อเนื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีค่า PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนโดยทั่วไป และทางครูประจำชั้นได้กำชับให้นักเรียนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แต่ในสถานการณ์จริงทางคณะครูพบว่า การให้เด็กเล็กสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
1. ขนาดสรีระของเด็กไม่เหมาะสมกับหน้ากากอนามัย
2. เด็กไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจำกัดกิจกรรมไว้แต่ในห้องเรียน ทำให้เด็กเกิดความเครียด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก คือ นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นที่มีส่วนสูงและน้ำหนักน้อย ทำให้ขนาดของหลอดลมและความจุอากาศของปอดน้อย ทางโรงเรียนจึงขอ ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 23 – วันศุกร์ที่ 252 มกราคม พ.ศ. 2562

สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ที่มาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเวลาเลิกเรียน และขอให้นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยมาจากบ้าน โดยทางคุณครูประจำชั้นจะกำชับนักเรียนทุกคนให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณ

 

  

จากนั้นได้แจ้งอีกครั้งหลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจึงตัดสินใจปิดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น ระบุ

แจ้งด่วน !
เนื่องจากทางโรงเรียนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหาฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนทุกคนเป็นที่ตั้ง ได้ข้อสรุปว่าปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ น่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกช่วงอายุ ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะ “ปิดการเรียนการสอน” ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ในวันพุธที่ 23 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนอยู่แต่ในบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษในช่วงนี้ และงดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ เป็นการลดการใช้รถยนต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมาก

 

 

ขอบคุณ 

โรงเรียนรุ่งอรุณ Roong Aroon school

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

;