ตามรอยพ่อ...ต่อรอยธรรม!! เมื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรม ... พระราชวัง จะคล้ายเป็น สำนักวิปัสสนา กลาย ๆ!!

ตามรอยพ่อ...ต่อรอยธรรม!! เมื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรม ... "พระราชวัง" จะคล้ายเป็น "สำนักวิปัสสนา" กลาย ๆ!!

Publish 2016-10-17 18:21:52

"การฝึกสมาธิ" ของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" นั้น มิได้ทรงปฏิบัติแต่พระองค์เดียว  หากยังทรงพระกรุณาพระราชทานคำแนะนำให้ผู้อื่นอย่างทั่วหน้า  ข้าราชสำนักได้รับพระราชทานทั้งหนังสือและเทปคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ทรงเองแล้วและทรงเห็นว่าแยบคายหรืออาจจะมีประโยชน์อยู่เสมอ  เมื่อทรงมีโอกาสก็พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับสมาธิให้ฟังเป็นครั้งคราว ทำให้ข้าราชบริพาร นายทหารและนายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชสำนักพากันสนใจและฝึกสมาธิตามเสด็จกันเป็นจำนวนมาก

ผลของพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้พระราชฐานที่ประทับกลายเป็นสำนักวิปัสสนากลาย ๆ!!

การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมาธิหรือกรรมฐานเป็นปรากฏการณ์ธรรมดา!!

ข้าราชบริพารหลายคนกลายเป็นผู้ใฝ่ธรรม!!

 
เวลาเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับต่างจังหวัด งานอดิเรกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ตามเสด็จฯ ทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารชอบทำก็คือ การเร่ร่อนไปตามวัดหรือสำนักสงฆ์ต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมาธิจากพระภิกษุสงฆ์ในฝ่ายวิปัสสนาธุระ

เมื่อการฝึกสมาธิได้กระทำโดยสม่ำเสมอเช่นนั้น ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติก็คือ มีสติมั่นคง สามารถนำเอาสมาธิมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการงาน และสามารถเผชิญกับอุปสรรคข้อขัดแย้งด้วยความเยือกเย็น ไม่ตีโพยตีพายหรือเสียสติ

พระราชสมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่เพียงแต่จะทำให้พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยเท่านั้น  แต่มีอานิสงส์ทำให้มีผู้โดยเสด็จฯ และทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือธุรกิจอื่นใด สำเร็จลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกันด้วย ...

 


ที่มา : "การปฏิบัติธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว", พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร (จากหนังสือ "สองธรรมราชา", อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน