หน้าชาไปหลายวัน!! เมื่อท่านเจ้าคุณเย้ยหยัน หลวงพ่อชา ว่า ไม่อายหรือ...ถึงได้สะพายบาตรเข้าวัง แล้วเจอสวนกลับอย่างนี้...?!

หน้าชาไปหลายวัน!! เมื่อท่านเจ้าคุณเย้ยหยัน "หลวงพ่อชา" ว่า "ไม่อายหรือ...ถึงได้สะพายบาตรเข้าวัง" แล้วเจอสวนกลับอย่างนี้...?!

Publish 2016-09-16 20:27:55


ครั้งหนึ่ง "หลวงพ่อชา สุภัทโท" ได้รับนิมนต์ให้ไปฉันจังหันในพระบรมมหาราชวัง

ขณะที่ท่านกำลังลงจากรถก็ได้พบกับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งพอดี
ท่านเจ้าคุณรูปนั้นมองเห็นว่าหลวงพ่อชาสะพายบาตรอยู่ก็ถามอย่างเย้ยหยันว่า

"คุณชา...ไม่อายในหลวงหรือ...ถึงได้สะพายบาตรเข้าวัง?!"

หลวงพ่อชาตอบว่า

"ท่านเจ้าคุณไม่ละอายพระพุทธองค์หรือครับ...ถึงไม่สะพายบาตรเข้าวัง"!!

 ที่มา : board.palungjit.org
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน

;