รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดสัมมนาเพิ่มศักยภาพแกนนำการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภาค1 ภาค2และภาค7

Publish 2018-03-21 20:41:21

ที่ห้องราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพแกนนำการจัดระเบียบสังคมรองสถานศึกษาในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภาค1 ภาค2และภาค7
ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขรองสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา โดยจะเร่งใช้กฎหมายและจัดทำมาตรการเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีคณะทำงานประกอบด้วยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพสามิต สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานป.ป.ส.


ในการสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รวมพลังต้นกล้าจิตอาสา โดยมีแนวคิดที่จะให้นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ใช้บริการสถานบริการเหล่านั้นได้รับรู้ รับทรายสถานการณ์และสภาพปัญหาที่แท้จริง ได้นำเสนอข้อคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมหาวิธี ตลอดจนร่วมดำเนินการให้บริเวณรองสถาบันเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเป็นสถานศึกษาหาความรู้ ซึ่งน่าเป็นวิธีการดำเนินการที่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด โดยคาดหวังว่าที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมรอบสถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากอยาบมุขทั้งปวง

 

สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จ. นครนายกติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสมบัติ เนินใหม่ (บัติ)
HASTAG :