ปทุมธานี เจ้าคณะจังหวัดเปิดโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลธรรมต้นแบบ

ปทุมธานี เจ้าคณะจังหวัดเปิดโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลธรรมต้นแบบ

Publish 2018-03-16 21:36:21

วันที่ 16 มี.ค.61 ที่สำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานเปิดโครงการสถานประกอบการสว่าง ด้วยศีลและธรรม ต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ประจำปีพุทธศักราช 2561 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และชุมชนคุณธรรมในพิธีเปิดโครงการสถานประกอบการสว่าง ด้วยศีลและธรรมมี นางสุดาลักษณ์ พยัตเทพินท์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายบรรจง สุกรีฑา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายพงศธรรมศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี โดยเริ่มมีสถานประกอบการโรงงานจำนวน 6 แห่ง เป็นรุ่นแรกเพื่อเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย 1.บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2.บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด 3.บริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด 4.บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัท เอเชยน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ 6.โรงพยาบาลเปาโล รังสิต และได้มอบป้ายเข้าร่วมโครางการให้แก่สถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง ซึ่งโครงการสถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรม เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการต่างๆ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ร่วมสมัย ทั้งการใช้สื่อ กิจกรรมเวิร์คช็อป ในงานอบรมสัมมานา ลำดับการพัฒนาจิตใจ เริ่มที่ตนเองก่อน แล้วขยายไปเพื่อประโยชน์ขององค์กร และเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวมในที่สุด ใช้กิจวัตรความดี เป็นแก่นหลักในการขับเคลื่อนศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ 


ด้าน พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต กล่าวว่า การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สถานประกอบการสว่างด้วยศีลและธรรมต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการครั้งแรกที่เราได้จัดเข้าไปยังโรงงานต่างๆ เพื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หลักศีล 5 เข้าไปยังสถานประกอบการ เพื่อให้พนังงานในสถานประกอบการนั้น ทำงานอย่างมีความสุข ตั้งใจทำงาน โดยอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นดำริของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ดำริไว้และออกมาเป็นระเบียนมหาเถรสมาคม เป็นโครงการที่เราทำให้เกิดคุณภาพแก่พนังงานและประชาชนทั่วไปด้วย.

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา
HASTAG :