นราธิวาส!! ฝึกอบรมเพิ่มความศักยภาพอาสารักษาดินแดนเพือประโยชน์คุ้มครองประชาชนและดูแลความสงบเรียบร้อย

Publish 2017-12-24 11:21:27

ณ หอประชุม100ปี กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธิเปิด การฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาค อาสาสมัครักษาดินแดนอำเภอนราธิวาส รุ่นที่1โดยมีผู้รับเข้าฝึกในครั้งนี้จำนวน 105นายตามที่จังหวัดนราธิวาส ได้มอบให้ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมืองจัดฝึกอบรมเพิ่มความประสิทธิภาพของอาสาสมัครักษาดินแดนของอำเภอเมืองนั้น ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาสร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่33 ได้กำหนดจัด อบรมเพิ่มความประสิทธิภาพอาสารักษาดินแดนอำเภอเมือง จำนวน2รุ่น รุ่นที่1กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่22-26ธ.ค.60 และรุ่นที่2 กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15-19ม.ค.61


โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพือให้อาสาสมัครักษาดินแดนอำเภอนราธิวาส มีความเข้มแข้ง มีทักษะในการใช้อาวุธปืน และมีความรู้ในการใช้ยุทธวิธีการต่อสู้สามารถทำหน้าที่ดูแลประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้ผู้เข้ารับอบรมให้เกิดความรักความสามัคคี มีความหวงแห่แผ่นดินเกิดร่วมกัน

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับสมาชิกอาสาสมัครักษาดินแดนที่ได้รับการฝึกในครั้งนี้เพือจะทำให้มีความเข้มแข้งมีทักษะในการใช้อาวุธและมีความรู้ในการใช้ยุทธวิธีการต่อสู้ สามารถทำหน้าที่ดูแลประชาชน และคุ้มครองบประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ภาพ/ข่าว นายกรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักขาวทีนิวส์ จ.นราธิวาสติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายกรียา เต๊ะตานี
HASTAG :