พวกเราไม่เอา!! กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จ.แพร่ ยื่นหนังสือ ร้องยุติกระบวนการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) (มีคลิป)

Publish 2017-07-04 23:07:30

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายทนง วิชัยต๊ะ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดแพร่ อยู่บ้านเลขที่ 40/2 ม.9 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มฯ จำนวน 17 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม ผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้มีความสอดคล้องกับคำสั่ง คสช.ที่ 37/2559 เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและขอให้ยุติกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ทั้งนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนิกร ยะกะจาย ป้องกันจังหวัดแพร่ ให้ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ นายปิ่นสกุล มุสิกาวัน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ สันติบาลจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน 12 พล.ม.1 เข้ารับหนังสือ

 

 
นายทนง วิชัยต๊ะ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กระบวนการแก้ไขกฎหมายที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนมาตั้งแต่ต้น ส่งผลให้เนื้อหาในกฎหมายหลายประเด็นมีความบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์เริ่มแรกของการมีกฎหมายบัตรทองที่ต้องการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข เช่น การแก้ไขกฎหมายที่มุ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก้ไขกฎหมายที่จะแยกเงินเดือนของบุคลากรข้าราชการสาธารณสุขออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เมื่อได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อส่วนกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


ซึ่งหลังจากที่ทางกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่มีเจ้าหน้าที่มารอรับหนังสือจึงเป็นที่พอใจของการจึงสลายตัวในที่สุด

ข่าว/ภาพ ธีรพงษ์ ธงออน   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดแพร่ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายธีรพงษ์ ธงออน(คัท)
HASTAG :