"พม.กรุงเก่า" จัดโครงการก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็ง..

Publish 2016-12-16 14:52:04

 

วันที่ 15 ธ.ค.59 ที่ห้องประชุม Sky Hull ศูนย์การค้า The Sky อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน เปิดโครงการก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมกว่า 250 คน โดยมีนายวิชญพร ไชยรัตน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 
 

 เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็ง ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและขับเคลื่อนกลไกส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้หัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาครองครัวในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและพัฒนาขีดความสามารถให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีความเข้มแข็ง จนสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์เฝ้าระวังปัญหาในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคทีนิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์