ไม่แพง แปลก และหายาก!! เรื่องเล่า ของสะสม ในสมเด็จพระเทพฯ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้!!

ไม่แพง แปลก และหายาก!! เรื่องเล่า "ของสะสม" ในสมเด็จพระเทพฯ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้!!

Publish 2016-11-11 16:33:40

 

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "เจ้าฟ้านักสะสม" โดยทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ จะทรงเขียนข้อความบนโปสการ์ดด้วยลายพระหัตถ์  พระองค์จะโปรดการเขียนข้อความลงบนไปรษณียบัตร ด้วยลายพระหัตถ์ บอกเล่าเรื่องราวในระหว่างการเดินทาง จ่าหน้าถึงพระองค์เองและส่งผ่านบริการไปรษณีย์กลับมายังปลายทาง ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นที่มาของการสะสมไปรษณียบัตรเป็นจำนวนมาก กระทั่งทรงได้รับยกย่องจากวงการตราไปรษณียากรทั่วโลกว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพเฉพาะพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการสะสมตราไปรษณียากรอย่างยิ่ง

 
 

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ "เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ" ความตอนหนึ่งว่า "ใครจะทราบบ้างว่า ทูลกระหม่อมทรงเป็นนักสะสม พระองค์ไม่ได้ทรงสะสมของมีค่าราคาแพง แต่ทรงสะสมของที่มีคุณค่าราคาไม่แพง บางสิ่งแปลก บางสิ่งหายาก ส่วนใหญ่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่และเมืองต่าง ๆ"

 

 


นอกจากการสะสมไปรษณียบัตรแล้ว เมื่อเสด็จ ฯ ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ จะทรงเก็บหินแปลก ๆ สวย ๆ (หากเจ้าของสถานที่อนุญาต) กลับมา แล้วนำส่งกรมทรัพยากรธรณี เพื่อตรวจดูว่าเป็นหินชนิดใด เพื่อจะได้ทรงทราบว่าสถานที่ที่เสด็จ ฯ ไปนั้น มีหินชนิดใดบ้าง สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศอย่างไร ซึ่งเป็นการศึกษาวิชาทรัพยากรธรณีไปพร้อมกัน และหินที่เก็บมานี้ก็จะเก็บรวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์หินส่วนพระองค์

 


 

นอกจากนี้ ยังทรงสะสมสิ่งละอันพันละน้อยอีกหลายชนิดที่บางอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึง เช่น ทรงสะสมปากกาที่ทรงใช้แล้ว ดังเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่า ทูลกระหม่อมทรงเป็นนักจดบันทึก ไม่ว่าจะเสด็จ ฯ ไปยังสถานที่ใด จะต้องทรงจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทรงพบเห็น สิ่งสำคัญที่จะต้องติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสมุดกับปากกา สมุดจด และปากกาทุกด้าม จะทรงใช้อย่างมีระเบียบ และใช้จนหมดจึงจะขึ้นสมุดเล่มใหม่และปากกาด้ามใหม่ ไม่น่าเชื่อว่าปากกาที่ทรงใช้จนหมึกหมดที่ทรงสะสมไว้มีจำนวนหลายร้อยด้าม จนสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ และได้ออกแสดงในนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

ที่มา : sirindhorn.net

 

เรียบเรียง เนื้อหา : พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์