เล่าขานกันมา รุ่นต่อรุ่น!! "ในหลวง ร.9" เคยเสด็จพระราชดำเนิน พื้นที่สีแดงลัทธิคอมมิวนิสต์ จ.อุดรฯ เมื่อปี 2519

Publish 2016-10-31 16:22:20

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(30 ต.ค.)ได้เดินทางไปที่วัดเทพสิงหาร  หมู่ 9 บ้านนาหมี  ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งพระอุโบสถ มีพระปรมาภิไธย่อ ภปร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพญาครุฑ ติดไว้หน้าโบสถ์ ซึ่งในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน มาเยี่ยมให้กำลังใจทหาร ที่ฐานปฎิบัติการทหารบ้านน้ำทรง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ปัจจุบันเป็นที่ทำงานเทศบาลตำบลน้ำโสม  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2519  และได้สนทนาธรรมและมอบเงินสร้างอุโบสถให้หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร เจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร ขณะมีอายุ 109 ปี

 

หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร เกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภิริทัตโต เป็นชาวบ้านเมืองหมี ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งหลวงปู่เครื่อง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2410 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และละสังขารเมื่อปี พ.ศ. 2523 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รวมอายุ 112 ปี จึงได้ชื่อว่าพระ 6 แผ่นดิน

 

 

 พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์ อายุ 68 ปี เจ้าคณะอำเภอนายูง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร เปิดเผยว่า เดิมวัดเทพสิงหาร อยู่ใน ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 99 กม. เป็นพื้นที่สีแดงลัทธิคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้ามาและมีการสู้รบกันบ่อยครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทหาร ที่ฐานบ้านน้ำทรง ต.นางัว อ.น้ำโสม เพื่อความปลอดภัยของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ผวจ.อุดรธานี ในขณะนั้น ได้นิมนต์หลวงปู่เครื่อง ไปเฝ้าเสด็จในหลวงที่ฐานทหารด้วย

 


พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์ กล่าวว่า ในหลวงทรงตรัสถามหลวงปู่เครื่องเกี่ยวกับสุขภาพว่า “หลวงปู่อายุเท่าไหร่”  หลวงปู่ตอบว่า “ 109 ปีแล้ว” หลังสนทนาธรรมกับหลวงปู่เครื่องเสร็จ ในหลวงทรงตรัสถามหลวงปู่มีความต้องการปฏิสังขรวัดวาอารามอะไร หลวงปู่เครื่อง ตอบว่าต้องการสร้าง “สิม” เป็นภาษาอีสานหมายถึงอุโบสถ ในหลวงจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 28,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้าง ข้าราชบริพารที่ติดตามได้ร่วมกันถวายอีก 35,000 บาท ซึ่งได้เริ่มลงมือก่อสร้างอุโบสถเมื่อปี พ.ศ.2520 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 22 พฤศจิกายน 2527


วัดเทพสิงหารยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ติดไว้หน้าบันอุโบสถ และวิสุงคามสีมา พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร เสด็จมาตัดหวายลูกนิมิต ยกช่อฟ้าอุโบสถ ยังความปลาบปลื้มให้กับชาว จ.อุดรธานี แต่หลวงปู่ไม่ได้เห็นอุโบสถที่สร้างเสร็จ เพราะอาพาตด้วยโรคชรา และในหลวงได้รับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมุงกฎ กรุงเทพมหานคร  หลวงปู่เครื่องละสังขารในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 สิริรวมอายุ 112 ปี

 

 

 

พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์ กล่าวต่อว่า พระองค์เสด็จพื้นที่ อ.น้ำโสม ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่กันดาร ไม่มีแหล่งน้ำ และยังมีผู้คิดเห็นตรงกันข้าม ก็คือคนไทยด้วยกัน เมื่อในหลวงเสด็จมาสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น พระองค์สั่งให้เจ้าที่ปรับปรุงการคมนาคมให้ดีขึ้น ทำให้ขนส่งพืชไร่ พืชสวน ได้สะดวกสบาย จากการทำไร่เลื่อนลอยมาเป็น ทำไร่นาผสมผสาน ทำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนอยู่ดีกินดี สมัครสมานสามัคคีกันจนพัฒนาจาก ต.นายูง ให้เป็นอำเภอนายูง เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับอำเภอน้ำโสม และยังเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงปัจจุบันนี้พระบรมวงศานุวงศ์ยังเสด็จอำเภอนายูงที่วัดป่านาคำน้อย และวัดป่าภูก้อน ส่วนพระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์ เคยได้ถวายน้ำผึ่งป่าให้กับในหลวง สร้างความปิติให้กับหลวงพ่อเป็นอย่างมาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการสูญเสียที่พึ่งที่ใหญ่หลวงที่สุดของพสกนิกรชาวไทย ดังกล่าว


ภาพ/ข่าว : กฤษดา จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุดรธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ