"ชุมพร" จัดแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ย.59

Publish 2016-09-22 20:42:17

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2559 ที่บริเวณเวทีชั่วคราว ริมคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก (คลองในหลวง) ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และ การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 19ประจำปี 2559 โดยมี นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายก อบจ.ชุมพร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน อบจ.ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ทั่วทั้ง จ.ชุมพรร่วมพิธีประมาณ 3,000 คน มีเรือยาวทั้งใน จ.ชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

 นายวัฒนา กล่าวรายงานว่า อุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุไต้ฝุ่นเกย์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 และพายุโซนร้อนซีต้า ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2540ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวชุมพรเป็นมูลค่ามหาศาล และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันก็จะเกิดพายุไต้ฝุ่นลินดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยชาวชุมพร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เร่งรัดการขุดคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการ จนทำให้สามารถขุดคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตักสำเร็จก่อนพายุไต้ฝุ่นลินดาขึ้นฝั่ง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ชาวชุมพรได้อย่างยั่งยืน

 


 
"เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนชาวชุมพร เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2541 ได้พระราชทานนาม "โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่" (แก้มลิงหนองใหญ่) เปิดป้ายโครงการ และทอดพระเนตรคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำริว่า น่าจะมีการแข่งขันเรือยาวในคลองระบายน้ำฯ ให้เป็นประเพณีและเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรจึงน้อมรับนำมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2541เป็นต้นมา และในปี 2546อบจ.ชุมพรได้รับมอบหมายจากจังหวัดชุมพรให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเรือยาวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 


สำหรับในปีนี้ อบจ.ชุมพรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 มีการแข่งขันเรือยาว 4 ประเภทคือ 1.เรือยาวประเภทไม่เกิน 8 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2.เรือยาวประเภทไม่เกิน 16 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.เรือยาวประเภทไม่เกิน 32 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 4.เรือยาวประเภทไม่เกิน 32 ฝีพาย (ผู้นำท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งในบริเวณงานยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย

 

 


ภาพ / ข่าว : ทีมข่าวดาวใต้ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

พัทธนันท์ รัตนปรีชานันท์