นิพิฏฐ์  แฉอีก 1  ส.ส.ภูมิใจไทย บินจีนวันลงมติพ.ร.บ.งบฯ 63  เลขาสภาฯแย้มชงศาลรธรน.ตีความกม.สำคัญ

นิพิฏฐ์ แฉอีก 1 ส.ส.ภูมิใจไทย บินจีนวันลงมติพ.ร.บ.งบฯ 63 เลขาสภาฯแย้มชงศาลรธรน.ตีความกม.สำคัญ

Publish 2020-01-21 15:47:14


ตามติดต่อเนื่องจากกรณี  นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   เปิดแถลงข่าวเรียกร้องให้มีกระบวนการตรวจสอบ    เหตุกรณี ส.ส.กดบัตรแทนกัน  ในช่วงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2 รายมาตรา  หลังจากตรวจพบว่า   นายฉลอง เทอดวีระพงศ์  ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางกลับไปในพื้นที่  เมื่อวันที่  10 ม.ค. 2563  ที่ผ่านมา โดยมีหลักฐานปรากฎเป็นภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก  ระหว่างมีการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ  อันเป็นเหตุอาจทำให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯเป็นโมฆะ  


(คลิกอ่านข่าวประกอบ :  คดีอาญาอย่ามาวอแว !!  นิพิฏฐ์   ฉีกหน้าศุภชัย ซัดแรงเป็นขี้ข้านักการเมือง จี้ภท.เร่งเคลียร์ปล่อยส.ส.กดบัตรแทนร่างพ.ร.บ.งบฯ 63)   

 

 ล่าสุด  นายศุภชัย ใจสมุทร  ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีดังกล่าว  ว่า   เหตุกรณีที่เกิดขึ้น  ทางด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล   หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของพรรค  โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี  ผอ.พรรคฯ เป็นประธานกรรมการฯ , นายสุริยงค์ หุณฑสาร และนายธนิศร์ ศรีประเทศ เป็นกรรมการฯ  ในการดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมด  เพื่อหาข้อเท็จจริงว่า  นายฉลอง  มีเจตนาให้ผู้อื่นเสียบบัตรแทนจริงหรือไม่     โดยบทลงโทษหากผิดจริงไม่ร้ายแรงก็อาจเป็นแค่การตักเตือน  แต่หากผิดร้ายแรงโทษก็อาจถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกพรรค   ซึ่งคาดหมายว่าจะใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบให้เร็วที่สุด  เนื่องจากเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ


อย่างไรก็ตามเบื้องต้น ทางพรรคภูมิใจไทยได้มีการสอบถาม ประเด็นดังกล่าวแก่นายฉลองแล้ว  ก่อนได้รับคำชี้แจงดังนี้ 1.ยอมรับว่าไม่ได้ลงมติ 2.ยอมรับว่าลืมบัตรไว้ในที่ประชุม 3.ไม่ทราบว่ามีการกดบัตรลงคะแนน 4.มีเพื่อน ส.ส.นำบัตรมามอบให้อีก 2 - 3 วันต่อมา 5.ยอมรับผิด ที่ลืมบัตร และขอโทษต่อประชาชนชาวพัทลุง ขอโทษต่อพรรค ขอโทษต่อสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นเหตุให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนา ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และไม่ได้ใช้ หรือวานให้ใคร กดบัตรลงคะแนนให้แต่อย่างใด 6.พร้อมที่จะชี้แจงต่อกรรมการสอบสวนของพรรค และของสภาฯ เพื่อยืนยันความบรสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่ ส.ส.และ 7.เป็นบทเรียนของ ส.ส.ใหม่ ที่จะจดจำ และนำไปเตือนใจทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดพัทลุง โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

 

 

 

ขณะที่ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการกฎหมาย กรณี นายฉลอง มีชื่อลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แต่โดยข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ว่า เบื้องต้นจากการพิจารณาข้อกล่าวหาของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   พบประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นตอนทางกฎหมายดังนี้    1.ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง เพราะจากการเชิญเจ้าหน้าที่ สำนักชวเลขมาตรวจสอบ   พบว่าในมาตรา 31 - 55 และข้อสังเกต  ปรากฎชื่อนายฉลองร่วมลงมติจริง 


2.จากการเรียกเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนในห้องประชุมมาให้ข้อมูล  ปรากฏว่าบัตรนายฉลองเบิกไปใช้จริง  รวมถึงมีการลงมติในวันที่ 8 - 11 ม.ค.  2563  โดยไม่มีการส่งบัตรคืนเจ้าหน้าที่  และพบอีกครั้งว่าบัตรเสียบค้างไว้ที่เครื่องลงคะแนนในวันที่ 11 ม.ค. 2563   และ 3.จากการเรียกฝ่ายเทคนิคมาช่วยตรวจสอบช่องเสียบบัตรลงคะแนน  พบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเสียบบัตรในตำแหน่งใด   อีกทั้งกล้องของฝ่ายเทคนิคก็ไม่ได้จับภาพบุคคล 


อย่างไรก็ตามจากหลักฐานที่ปรากฎ    คณะกรรมการมีความเห็นว่าข้อกล่าวหาของ นายนิพิฏฐ์   เป็นจริง   จึงทำให้ผลการลงมติตั้งแต่มาตรา 31 - 55 และข้อสังเกต  มีความไม่ชอบด้วยกฏหมาย   จึงมีการหารือกระบวนการในการจะทำให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ม าตรา 139  ที่ให้สมาชิกของรัฐสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  หรือ 75 คน  เสนอประธานสภาฯ ให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯเป็นร่างกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่


"ทั้งนี้โดยข้อสังเกตของคณะกรรมการ เห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่ทำให้ร่างกฏหมายทั้งฉบับต้องตกไป  เพราะเป็นเพียงแค่เสียงเดียว  แต่คณะกรรมการก็พร้อมเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ  โดยได้มีการแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทราบแล้ว  และเรื่องนี้ต้องนำไปหารือในที่ประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ ( 22 ม.ค.)  เพื่อรับฟังว่าที่ประชุมสภาฯจะมีความเห็นเป็นอย่างไร  ซึ่งก็อาจเห็นไม่ตรงกับทีมกฏหมายก็ได้" 

 ทางด้าน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  เองก็มีการโพสต์ข้อความล่าสุด  ว่า  "คุณศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย พูดว่า ผมเหมือนสุนัขพันธุ์บูลด็อคที่กัดไม่ปล่อย ผมว่าท่านไม่สุภาพ พูดไม่ให้เกียรติกัน แต่ไม่เป็นไร สันดานของท่านอาจเป็นคนอย่างนั้น ผมเพียงทำหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะ แต่เอาเถอะ ไหนๆ ท่านก็ว่าผมกัดไม่ปล่อยแล้ว ผมก็จะขอให้ท่านศุภชัย ใจสมุทร ช่วยตรวจสอบการกดบัตรของส.ส.ให้ผมอีกสักราย ดูซิว่าข้อมูลในมือของผมกับข้อมูลในมือของท่านจะตรงกันไหม

วันที่ 11 ม.ค. 2563 ขณะที่มีการประชุมงบประมาณ  ผมได้ข่าวว่า นางนาที รัชกิจประการ  ส.ส.พรรคภูมิใจไทย  เดินทางไปประเทศจีน ลองตรวจดูหน่อยสิครับว่า หลังจาก check in(เช็คอิน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว บัตรของคุณนาที รัชกิจประการ ยังมีการกดโหวตอยู่ที่สภาหรือเปล่า อย่าว่าใครผิดใครถูกเลย ถือว่า งานนี้  ผมท้าให้ท่านเปิดเผยข้อมูลก็แล้วกันครับ แล้วมาดูกันว่าข้อมูลในมือของท่านกับข้อมูลในมือของผมตรงกันหรือเปล่า"

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน