ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

Publish 2019-07-30 17:10:26


วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ใจความว่า   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 53 ราย ดังนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;