เล่นจริง เจ็บจริง แรงทั้งใน-นอกสภา ไม่มีใครเกิน อนค.?!

Publish 2019-06-11 18:14:34


เรื่องนี้ยังไม่ขอพูดไปก่อน มีการยืนคำร้องไปแล้วทางสำนักการกกต.ก็จะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น ได้ผลอย่างไงก็จะแจ้งให้ทราบในการประชุมกกต.และจะมีการพิจารณาเป็นกรณีว่าเข้าข่ายลักษณะไหนและก็จะพิจารณาไปตามนั้น (ชมคลิป)
;