ราชกิจจาฯประกาศสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว

ราชกิจจาฯประกาศสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว

Publish 2019-05-22 20:23:02


22 พ.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว ระบุว่า...ตามที่โครงการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (บริเวณเกียกกาย) ซึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและไม่มีสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนั้น

 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

สรศักดิ์ เพียรเวช

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์