ด่วน! พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง 250 สมาชิกวุฒิสภา

ด่วน! พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง 250 สมาชิกวุฒิสภา

Publish 2019-05-14 12:33:57


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 
 

  

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;