ตัวเตลิดไปแล้ว...แต่ชื่อยังอยู่!  ทักษิณ ชื่อโผล่ลำดับที่ 378  ยังมีสิทธิเลือกตั้ง หน่วย ร.ร.พิมลวิทย์!

ตัวเตลิดไปแล้ว...แต่ชื่อยังอยู่! "ทักษิณ" ชื่อโผล่ลำดับที่ 378 ยังมีสิทธิเลือกตั้ง หน่วย ร.ร.พิมลวิทย์!

Publish 2019-03-24 16:35:10


วันนี้ (24 มีนาคม) ที่หน่วยเลือกตั้ง 14 โรงเรียนพิมลวิทย์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ 69 ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 30 (บางพลัด) กรุงเทพฯ พบว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น มีชื่อของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคำพิพากษาจำคุกในคดีที่ดินรัชดาและหมายจับคดีทุจริตอีกหลายคดี เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ลำดับที่ 378 โดยยังใส่ยศ “พ.ต.ท.”นำหน้าชื่อด้วย แม้ว่านายทักษิณถูกถอดยศไปแล้ว

 

ทักาิณ ชินวัตร

 อนึ่ง มาตรา 31 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ระบุถึงคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้ดังนี้

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ 

 

(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง มาตรา 32 

 

ทักษิณ ชินวัตร และ ยิ่งลักษณ์บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 


(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ"

 

 

เพราะฉะนั้น แม้จะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่านายทักษิณได้สัญชาติมอนเตเนโกรจากการนำเงินจำนวนมากไปลงทุนในประเทศดังกล่าว แต่นายทักษิณยังไม่ถูกเพิกถอนสัญชาติไทย และแม้ว่าจะถูกศาลพิพากษาจำคุก แต่นายทักษิณก็ยังไม่ถูกนำตัวเข้าคุมขังในเรือนจำ ส่วนกรณที่เคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองกรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกสั่งยุบเมื่อปี 2550 ก็พ้นกำหนดเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้นจึงถือว่านายทักษิณยังเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาพร้อมความสดใส! "บิ๊กตู่" ใช้สิทธิทันทีหลังเปิดหีบ แย้มจะรอลุ้นผลอยู่ที่บ้าน (คลิป)
"อุตตม" เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ เผยหลังปิดหีบ แกนนำรวมตัวที่พรรคฯ ติดตามผลเลือกตั้ง (คลิป)    

"โอ๊ค" โผล่ใช้สิทธิแล้ว! จับตา หลังรู้ผลเลือกตั้ง จะยังอยู่ในประเทศไทย หรือไม่? (คลิป)

อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน! "กำนันสุเทพ" เข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สุราษฎร์ฯแล้ว พร้อมสวมเสื้อสกรีนข้อความโดนๆ

รอลุ้นคืนนี้! "หญิงหน่อย" ควงลูกสาว ใช้สิทธิ อุบตอบคำถาม ลั่นให้ติดตามผลต่อไป (คลิป)
"ศรีวราห์" ขู่ หลังนับคะแนนลต. แล้วมีประท้วง เจอดีแน่!

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน