วิรังรอง ทัพพะรังสี ชี้ปม แคนดิเดทนายกฯทษช. ยุบพรรคสถานเดียว!

"วิรังรอง ทัพพะรังสี" ชี้ปม แคนดิเดทนายกฯทษช. ยุบพรรคสถานเดียว!

Publish 2019-02-09 14:29:54


ว่าด้วยเรื่องปรากฏการณ์การเมืองไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการเปิดบัญชีนายกฯ ของ"พรรคไทยรักษาชาติ" ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์! ทำเอาสะท้านไปทั่วทั้งวงการการเมืองทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ของ "ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช" หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า "บิ๊กเซอร์ไพรส์" ดังกล่าวนั้นเป็นมติของพรรคฯเอง  หลังจากคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นพ้อง ลงความเห็นต้องกันว่าเป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุด จึงมีมติให้ความเห็นชอบ

 

 

จนกระทั่งช่วงค่ำของวันเดียวกัน สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในประกาศระบุถึงการอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองโดยที่จะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ดังนี้ "สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบัน มีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เปิดราชกิจจานุเบกษา"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

ไทยรักษาชาติ ยื่นเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯบัญชีนายกฯของพรรค
ในกรณีชี้ชัดขึ้นเมื่อล่าสุดวันนี้ 9 ธันวาคม "วิรังรอง ทัพพะรังสี"  ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ (มปปท.) ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในกรณีที่ดังกล่าว ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื้อหาใจความว่า " พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด กล่าวหา หรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ ซึ่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงพระราชินี  พระรัชทายาทและพระบรมราชวงศ์ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์

 

 

ดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกับพระองค์หรือแทนพระองค์อยู่เป็นนิจ ดังนั้นพระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"ยุบพรรคสถานเดียวค่ะ และควรต้องทำทันที...ช่วยแชร์ด้วย ขอบพระคุณค่ะ....พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ถ้าตีความกว้างๆ หน่อย เต็มๆ ดอก จะเอาผิดพรรคได้แน่นอน ความผิดสำเร็จแล้ว....

 

 

มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น (๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อ๑๗ ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง พรรค ทษช. ส่อว่า ทำผิดระเบียบข้อนี้ กกต.จะดำเนินการอย่างไร (ข้อมูล ข้อ ๑๗ นี้จากคุณ Chalong Pinthong และคุณ Wuttichai Likitranusorn ขอบพระคุณค่ะ)  ส่วนกรรมการบริหารพรรคทุกคน...ต้องถูกดำเนินคดี ....  วิรังรอง ทัพพะรังสี  .... ๙ กพ. ๒๕๖๒

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ล่าสุด"พรรคไทยรักษาชาติ"หลังมีพระราชโองการ!

"ไพบูลย์ นิติตะวัน"จี้ กกต.ระบุความผิด"พรรคไทยรักษาชาติ"!

เมื่อทษช.มี ก่อแก้วจากเพื่อไทย มาอยู่ในพรรค คนที่เคยประกาศ ปลดรูปที่มีทุกบ้าน

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ล่าสุดหลังมีพระบรมราชโองการ ขออวยพรให้ทุกคนโชคดี

ไพบูลย์ นิติตะวัน จะแถลงขอให้ กกต.สั่ง ทษช.ระงับการเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯ!

เลขาฯกกต.พูดแล้ว หลัง"ไพบูลย์" ขอระงับพระนาม"ทูลกระหม่อมฯ"ลงชิงนั่งนายกฯ!

สื่อนอกตีข่าว "ทูลกระหม่อม" ลงชิงเก้าอี้นายกฯ โควต้าทษช. "บิ๊กตู่"ยันคิดรอบคอบร่วมพลังประชารัฐ พร้อมสละชีวิตป้องแผ่นดินไทย
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

;