แรงไม่หยุด !! โพลเผย คนไทยหนุน บิ๊กตู่ นั่งนายกต่อ เกือบครึ่ง!!

แรงไม่หยุด !! โพลเผย คนไทยหนุน "บิ๊กตู่" นั่งนายกต่อ เกือบครึ่ง!!

Publish 2018-10-28 12:54:27


สืบเนื่องจากการที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อนาคตทางการเมืองของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561

 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ..จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ ควรทำงานการเมืองต่อหรือไม่ หลังการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า..

 

 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.71 ระบุว่า ไม่ควรทำงานการเมืองต่อ เพราะ อยู่มานานแต่การบริหารงานต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน บ้านเมืองขาดความเป็นประชาธิปไตย มีการเอื้ออำนวยให้กับราชการด้วยกันเอง ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ พัฒนาบ้านเมืองบ้าง

ร้อยละ 48.73 ระบุว่า ควรทำงานการเมืองต่อ เพราะ การบริหารงานดี บ้านเมืองสงบสุข สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดี

และร้อยละ 0.56 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 

และในข้อท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการสนับสนุนให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งในปีหน้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.74 ระบุว่า ไม่สนับสนุน เพราะ ผลงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากได้คนใหม่ที่มีความสามารถในการบริหารมาพัฒนาประเทศ

ขณะที่ร้อยละ 47.54 ระบุว่า สนับสนุน เพราะ ชอบแนวทางการทำงาน และมั่นใจในการบริหารงานต่าง ๆ สามารถเป็นคนกลางที่ดีที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนา และทำให้บ้านเมืองสงบ

ส่วนร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

 

 

 

หากพิจารณาจากผลโพลล่าสุดในครั้งนี้ ที่พุ่งเป้าที่ตัว “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์  โดยตรงเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งปรากฏตัวเลข คะแนนนิยมยังมีสูงริบ ถึงร้อยละ 48.73 เพียงแต่ไม่ทะลุเกินครึ่งเพียงเท่านั้น ก็สอดคล้องกับผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ที่ถามว่า ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ทั้ง 4ครั้งที่ผ่านมาของ “นิด้าโพล” ที่มีรายชื่ออยู่หลากหลายราย อาทิ  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ,นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ  ,นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ   เป็นต้น..    ผลสำรวจดังต่อไปนี้

 

 ครั้งที่1 (มี.ค.61)

อันดับที่ 1 พล.อ.ประยุทธ์  ได้รับความนิยมถึง ร้อยละ38.64  , อันดับที่ 2 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ร้อยละ13.04  , อันดับที่ 3 นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ  ร้อยละ12.24 , อันดับที่ 4 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ร้อยละ6.88 และอับดับที่ 5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส  ร้อยละ5.84 กับ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์  ร้อยละ 5.12

 

ครั้งที่2 (พ.ค.61)

อันดับที่ 1 พล.อ.ประยุทธ์  ได้รับความนิยมถึง ร้อยละ32.24  , อันดับที่ 2 คุณหญิงสุดารัตน์ ร้อยละ17.44, อันดับที่ 3 นายอภิสิทธิ์ ร้อยละ14.24 , อันดับที่ 4 นายธนาธร ร้อยละ10.08 และอับดับที่ 5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ6.24กับ พล.ต.ท.วิโรจน์ ร้อยละ 7.92

 

ครั้งที่3 (ก.ค.61)

อันดับที่ 1 พล.อ.ประยุทธ์  ได้รับความนิยมถึง ร้อยละ31.26  , อันดับที่ 2 คุณหญิงสุดารัตน์ ร้อยละ14.96, อันดับที่ 3 นายอภิสิทธิ์ ร้อยละ10.50 , อันดับที่ 4 นายธนาธร ร้อยละ7.48 และอับดับที่ 5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ7.80 กับ พล.ต.ท.วิโรจน์ ร้อยละ 6.28

 

และครั้งที่4  (ก.ย.61)

อันดับที่ 1 พล.อ.ประยุทธ์  ได้รับความนิยมถึง ร้อยละ29.66  , อันดับที่ 2 คุณหญิงสุดารัตน์ ร้อยละ17.51, อันดับที่ 3 นายธนาธร ร้อยละ13.83 , อันดับที่ 4 นายอภิสิทธิ์  ร้อยละ10.71 และอับดับที่ 5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ5.28กับ พล.ต.ท.วิโรจน์ ร้อยละ 5.28

 

 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากตัวเลข สถิติในอดีตดูเหมือนว่า ตัวเลขของประชาชนที่สนับสนุน “บิ๊กตู่”จะเพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำ แต่อย่าได้ชะล่าใจไป เพราะ เสียงสะท้อนของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชน เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตระหนักไว้ให้ดี ส่วนในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองไหน ไม่ว่าจะใหม่หรือเก่า ที่คิดจะชู “บิ๊กตู่” นั่งเก้าอี้นายกฯต่อควรนำเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ไปขยายผลต่อ!!
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม

;