คลังสั่งด่วน! หยุดเพิ่มเงินบัตรคนจน ผู้มีรายได้น้อย แต่หากทำตามเงื่อนไข มีโอกาสได้รับเพิ่ม? (รายละเอียด)

คลังสั่งด่วน! หยุดเพิ่มเงินบัตรคนจน ผู้มีรายได้น้อย แต่หากทำตามเงื่อนไข มีโอกาสได้รับเพิ่ม? (รายละเอียด)

Publish 2018-06-04 14:49:46

ความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการฯ) ว่า จากการเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และได้มีการสัมภาษณ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2561 

 รวมทั้งได้มีการขยายเวลาการสัมภาษณ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองและรายได้ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันขั้นตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว พบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาตนเองเป็นจำนวนมาก โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินส่วนเพิ่ม (200 หรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ที่ไม่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง กระทรวงการคลังจะเริ่มหยุดการเติมเงินส่วนเพิ่มดังกล่าวในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี หาก AO ได้พบผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้ดำเนินการสัมภาษณ์แล้วพบว่า เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีความประสงค์จะพัฒนาตนเอง รัฐบาลอาจจะพิจารณาให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวมีสิทธิได้รับการเติมเงินส่วนเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกัน อนึ่ง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ประสงค์พัฒนาตนเอง จะยังคงได้รับสิทธิการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติต่อไป (300 หรือ 200 บาทต่อคนต่อเดือน)


 


รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการในขั้นตอนถัดไป คือ การส่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่วยงานพัฒนาเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละรายได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการพัฒนาตนเองดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะต่อไป     

 

ขอบคุณภาพ+ข้อมูลจาก Money channel , รัฐบาลไทยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี

ติดตามข่าวอื่นๆ