คาด เม.ย. 61 !! กกต.ใหม่ เริ่มปฎิบัติหน้าที่

คาด เม.ย. 61 !! กกต.ใหม่ เริ่มปฎิบัติหน้าที่

Publish 2017-12-26 14:16:54

หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. ) เห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการสามัญ จำนวน 17 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จำนวน 7 คน จากสัดส่วนของคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คน ได้แก่ นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ // นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. // นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ // นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วรวิสิฏฐ์ และหัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ และนายประชา เตรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี 
และจากสัดส่วนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

โดยกรรมาธิการฯ จะต้องตรวจสอบประวัติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนเสนอให้ที่ประชุม สนช. ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. จะต้องไปลาออกจากตำแหน่งเดิม ก่อนที่ประธาน สนช. จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ หรือหาก สนช. มีมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด จะส่งเรื่องกลับมาให้กรรมการสรรหา ทำการสรรหาทดแทน 


ทั้งนี้ หากขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติกกต.ทั้ง 7 คนไม่มีปัญหา  สนช.จะลงมติเห็นชอบได้ในวันที่ 23 กพ.61 โดยจะต้อง
ลาออกจากตำแหน่งให้แล้วเสร็จใน 10 มีค.61 จากนั้นจะประชุมเพื่อเลือกประธาน  15 มีค.61
โดยประธานสนช.จะนำรายชื่อกกต.ใหม่ทูลเกล้าฯ 16  มีค 61 ซึ่งคาดว่ากกต.ใหม่เริ่มปฎิบัติหน้าที่ในช่วง เม.ย. 61ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย