อีกกี่รัฐบาลประยุทธ์ !!..รองนายกฯด้านความมั่นคง ก็ยังเป็น พล.อ.ประวิตร !!

อีกกี่รัฐบาลประยุทธ์ !!..รองนายกฯด้านความมั่นคง ก็ยังเป็น พล.อ.ประวิตร !!

Publish 2017-12-04 19:22:47

ในการประชุมครม.วันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการครม. ประยุทธ์ 5 น้อมนำพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการทำงาน ตระหนักถึงความสุขของประชาชน ให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหา มีความซื่อสัตย์สุจริตและศึกษางานของกระทรวงตนเองให้เข้าใจและต้องศึกษางานของกระทรวงอื่น เพื่อให้การทำงานมีความเชื่อมโยง และกำชับให้แต่ละกระทรวงไปพิจารณา ของขวัญปีใหม่ที่จะให้กับประชาชน นำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้า รวมถึงให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชน

ส่วนการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี ให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ดูแลงานด้านความมั่นคง เหมือนเดิม คือ สตช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน
ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และให้ดูแลหน่วยงานเดิม เพิ่มเติมกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ส่วนพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ 
กำกับดูแลด้านสังคม ได้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ สคบ .


นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนาม ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
และให้พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษ แทน พลเอก สุรเชษฐ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย