ไขความสงสัย!!! สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบรมวงศานุวงศ์สะพายบ่า แต่ละสีมีความหมายอย่างไร

Publish 2017-11-06 11:23:12


ผ่านพ้นไปแล้วกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง  ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาจะเห็นภาพการแสดงออกถึงความอาลัย ความจงรักภักดี และความมีน้ำใจของคนไทยออกมา และในงานพระราชพิธีที่มีการถ่ายทอดสด หลายคนอาจจะจะสงสัยว่าสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สะพายบ่านั้นแต่ละสี มีความหมายแตกต่างอย่างไร

 

เครื่องอิสริยาภรณ์จากประเทศที่มีกษัตริย์เรียกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" ส่วนประเทศที่ไม่กษัตริย์เรียกว่า "เครื่องอิสริยาภรณ์"

 

 

สายสะพายสีเหลือง  คือ สีของพระบรมราชวงศ์จักรี (สายสะพายจักรี) 
เป็นเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก.) สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

 

 

สายสะพายสีชมพู (สายสะพายจุลจอมเกล้า) คือ สีประจำวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พระผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน
สำหรับบุรุษ สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
สำหรับสตรี สะพายจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาสายสะพายสีเขียว ริมสีแดงชาด มีริ้วขาวและเหลือง ที่ริมทั้งสองข้าง
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)  สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย


สายสะพายสีเหลืองขอบเขียว มีริ้วสีแดง และน้ำเงินคั่นระหว่างสีเหลืองและขอบเขียว
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.) สายสะพายนพรัตน สะพายบ่าขวาเฉียงลงมาทางซ้าย


สายสะพายสีน้ำเงิน ริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วแดง คั่นทั้งสองช้าง
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  สะพายบ่าขวาเฉียงทางลงซ้าย

 

 

สายสะพายสีคราม มีริ้วสีแดง สีขาว อยู่ที่ริมทั้งสองข้าง
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาสายสะพายสีแดง ริมเขียวมีริ้วเหลือง ริ้วน้ำเงินขนาดเล็กคั่น
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา

 


สายสะพายสีแดง ริมเขียวใหญ่ ริ้วเหลือง ริ้วน้ำเงิน ขนาดเล็กคั่น
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย


สายสะพายสีดำ ริมมีริ้วแดง
สีดำ คือ สีประจำวันพระบรมราชสมภพ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ ส่วนสีแดงเปรียบได้กับโลหิตของทหาร ที่พร้อมจะสละเป็นชาติพลี ดังคำปรารภของพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ที่ว่า ราชการทหารเป็นการอันสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาอย่างอุกฤษฐ์ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 เสนางคบดี (ส.ร.) สายสะพายรามาธิบดี สะพายบ่าขวาเฉียงลงมาทางซ้าย

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล welovemyking , lifestyle.campus-star

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย

ติดตามข่าวอื่นๆ