อาลัยไม่แพ้คนไทยทุกคน!!! "กษัตริย์จิกมี" รับสั่งถึง "ในหลวง ร.๙" ด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือ และน้ำพระเนตรคลอ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯ

Publish 2017-10-28 11:47:59

เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือ กษัตริย์จิกมี แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระองค์ทรงมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต และแบบอย่างในการมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ โดยจะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงรัก เคารพ และทรงเจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนัก ทุ่มเททั้งพระวรกาย และพระราชหฤทัย เสด็จลงพื้นที่เยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ราษฎรชาวภูฏาน และพระองค์ไม่เคยทรงถือตัวจึงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏาน 

 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ "Danai Chanchaochai" ซึ่งเป็นเฟซบุีกส่วนตัวของ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักเขียนชื่อดัง ได้มีการเผยแพร่รูปภาพและข้อความเป็นภาพขณเข้าเฝ้า  สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ละสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งข้อความใจความดังต่อไปนี้"นับเป็นบุญและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ..
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ เกือบ ๒ ชั่วโมง โดยน้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือภาษาอังกฤษชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ และหนังสือเล่มอื่นที่ผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น White Ocean Strategy , White Heart , Dharma Moments

 

 

ทั้งสองพระองค์สนพระทัยมาก ทรงเปิดดูหนังสืออย่างละเอียด และรับสั่งถามด้วยความแปลกพระทัยว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีภาพวาดฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ซึ่งงดงามเหลือเกิน และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งได้มีโอกาสทอดพระเนตรเป็นครั้งแรกจากหนังสือเล่มนี้ รับสั่งว่า ราชสำนักแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้เปิดวัดทั่วประเทศให้ประชาชนชาวภูฏานได้เข้าไปถวายสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และทรงแปลกพระทัย ที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปสวดมนต์ ถวายสักการะ ด้วยความสมัครใจ


สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีได้รับสั่งถามประชาชนของท่านว่า รู้จักหรือเคยพบพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยหรือ? 
ประชาชนของท่านทั้งหมดกราบทูลเหมือนกันว่า ไม่เคยได้มีโอกาสพบหรือเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ของไทย แต่ทุกคนรู้ว่า ..พระองค์ทรงมีพระชนมายุมาก ทรงงานหนักมาก และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีมาก จึงพร้อมใจกันมาสวดมนต์ถวาย

 

 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีรับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น "ธรรมราชา" ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก เช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ ๒๓๐๐ ปีก่อน ทรงเป็นต้นแบบการเป็นพระมหากษัตริย์ให้กับพระองค์เอง ซึ่งได้ครองราชย์มาแล้ว ๑๒ ปี รับสั่งชมพระเมรุมาศว่างดงามวิจิตรตระการตาที่สุด ยามที่ต้องแสงอาทิตย์ และแสงไฟตอนกลางคืน ยังได้รับสั่งถึงฝนที่ตกลงมาในช่วงก่อนพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน คือพรจากสวรรค์

 

 

ทุกครั้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีรับสั่งถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระสุรเสียงจะสั่นเครือ และน้ำพระเนตรคลอ ทรงติดเข็มถวายอาลัยเลข ๙ ไทยบนฉลองพระองค์ชุดประจำชาติสีดำ เป็นความปลาบปลื้มและเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

ขอบคุณ FB : Danai Chanchaochai

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย