ไม่เว้นแม้แต่คนรับใช้ !!!! ได้ใจไปเลย "พระพุทธะอิสระ" ลั่นความฝันของมวลมหาประชาชน ...โกงชาติโกงแผ่นดิน ต้องมีโทษหนักที่สุด

Publish 2017-08-05 11:22:38

สืบเนื่องจาก ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือเรียกอีกชื่อว่ากฎหมาย 7 ชั่วโคตร โดยมีที่มาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จึงทำให้พระพุทธะอิสระ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คดีคนทุจริตคดโกง ต้องไม่มีอายุความ นี่คือหนึ่งในข้อเรียกร้องของมวลมหาประชาชน

ต้องขอขอบคุณ ขอบใจ ที่รัฐบาล คสช. สนช. สปท. ที่ช่วยทำความฝันของมวลมหาประชาชนให้กลายเป็นจริง
ขณะที่พวกเราออกไปเสี่ยงตายอยู่บนถนนเป็นเวลาร่วมครึ่งปี
หนึ่งในหลายสิ่งที่พวกเราเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายก็คือ
คดีทุจริต ไม่ว่าจะเป็นของนักการเมืองหรือข้าราชการ ต้องไม่มีอายุความ และศาลสามารถพิจารณาคดีลับหลังได้
ทรัพย์สินหรือเงินของแผ่นดิน ไม่ว่าจะตกไปอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร จะต้องถูกยึดคืนกลับมาทั้งต้นและดอก
พวกญาติโกโหติกา บรรดาลูกเมียและบุคคลใกล้ชิดจะต้องถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่ง ไม่เว้นแม้แต่คนรับใช้ คนขับรถ คนสวน
อีกทั้งพวกโกงชาติโกงแผ่นดิน จะต้องมีโทษหนักที่สุดเท่าที่กฎหมายจะกำหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
พวกเรามวลมหาประชาชนคนรักชาติ ต้องขอขอบคุณคณะรัฐบาล คสช. และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)
พุทธะอิสระ

 นอกจากนี้ยังได้หยิบยกตัวอย่างของ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธาน สปท. ระบุว่า
กฎหมายนี้ผลงานชิ้นโบแดง แต่ไม่ทราบว่าจะเข้า ครม. วันนี้ ซึ่งกฎหมายนี้เป็นความตั้งใจที่รัฐบาลจะให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยจะบังคับใช้กับข้าราชการทุกคน ทุกตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือเอกชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการของรัฐ ซึ่งจะดำเนินการทุกระดับพร้อมคู่สมรส ทั้งจดทะเบียน หรือไม่ แต่ต้องพิสูจน์ทราบได้ว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน รวมทั้งครอบคลุมไปถึงญาติ 4 ลำดับ คือ 1. ผู้สืบสันดาน 2. บุพพการี 3. คู่สมรสของบุตร และ 4. พี่น้อง และบุตรบุญธรรม


 

 

 

อ้างอิงจาก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ติดตามข่าวอื่นๆ