สะเทือน10ริกเตอร์!!!... พล.ต.เหรียญทอง พูดถึงใคร เปรียบดังสัตว์เดรัจฉาน...???

สะเทือน10ริกเตอร์!!!... "พล.ต.เหรียญทอง" พูดถึงใคร เปรียบดังสัตว์เดรัจฉาน...???

Publish 2016-07-23 12:31:41

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุค ระบุว่า   ผมแค่ประพฤติดีกับพสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ผมจึงไม่ใช่คนดีที่ต้องชื่นชมสรรเสริญกันหรอกครับ...ที่สำคัญ ผมรังเกียจไอ้พวกบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหมายรวมถึงแนวร่วมที่อ้างตนว่าจงรักภักดี ดัดจริตโลกสวยว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชน นักประชาธิปไตย แต่กลับปกป้องคุ้มครองพวกบั่นทอนสถาบันฯให้กระทำการละเมิดสิทธิส่วนพระองค์กันอย่างเสรีด้วย

 สถานการณ์วันนี้คนที่จงรักภักดีอย่างแท้จริงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นปึกแผ่นที่ทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อกรกับไอ้พวกที่ต้องการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ เป็นระบอบการปกครองใหม่ที่ไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ

 

สังคมไทยวันนี้จึงต้องเข้มแข็ง ห้าวหาญ และสามัคคีกัน...เราไม่จำเป็นต้องไล่ล่า ทำลายล้าง ปลิดชีวิตคนเหล่านี้ เพียงแต่ทำให้คนเหล่านี้ถูกจำกัดขอบเขตให้ดำรงอยู่เยี่ยงสิ่งที่สังคมรังเกียจ เช่น อย่าให้มีโอกาสได้ทำมาหาเลี้ยงชีพหรือดำรงอยู่ได้ในทางสังคม

 

ผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสังคมไทยส่วนใหญ่นั้นส่งเสริมคนจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย์ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับผมเองที่คนจงรักภักดีส่งเสริมให้ผมและ รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดด้วยความชัดเจนของผมที่ไม่แยแสต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีอุดมการณ์หรือเป็นแนวร่วมขบวนการบั่นทอนสถาบันฯ ทั้งยังท้าทายให้คนเหล่านี้ไปใช้บริการที่อื่นอีกด้วย นอกจากนี้ผมยังได้พิสูจน์ให้เห็นทั่วกันแล้วว่าเมื่อพวกชาติชั่วเหล่านี้ถูกเปิดเผยตัวตนแล้ว ทุกรายก็ล้วนประสบเคราะห์กรรมจากมาตรการต่อต้านทางสังคมอย่างรุนแรงในทันที


เชื่อผมเถิดครับว่าทุกวันนี้สัตว์เดรัจฉานร่างคนจิตใจต่ำทรามบั่นทอนสถาบันฯเหล่านี้ที่ยังคะนองกันอยู่นั้นก็เป็นเพียงแค่ความคึกคะนองแต่ในที่ลับหรือปกปิดตัวตนอยู่ในโลกสังคมออนไลน์หรือสังคมของพวกมันเอง หากจะเปิดเผยตัวตนก็ทำได้แค่นอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ...พฤติกรรมชั่วๆของสัตว์ร่างคนเหล่านี้ ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่อย่างใด ไอ้พวกนี้เมื่อถูกเปิดเผยตัวตนแล้วก็ล้วนแต่ดำรงชีวิตในสังคมไทยด้วยความยากลำบาก

 

หากสังคมไทยยังดำรงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็งโดยร่วมมือกันใส่ใจภายในครอบครัวแล้วสืบสานต่อกันจากรุ่นต่อรุ่นแล้ว ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐก็จะคงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทยสืบไป

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน