"ซูเปอร์โพล" ย้ำชัด ยังไม่เห็นใครแก้ปัญหาได้ดีเท่า คสช. ขณะที่คนส่วนใหญ่หนุน "ซุปเปอร์รัฐบาล" คุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกที

Publish 2016-11-28 04:18:32

นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจเรื่อง “สมการการเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคตในการคาดการณ์ของประชาชน” จากประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน 1,104 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าประชาชนร้อยละ 82.4 ระบุยังไม่มีคนที่แก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ได้ดีถ้าไม่ใช่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อถามถึงการวิเคราะห์สมการการเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคตฯที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการเลือกตั้งปลายปี 60 พบว่าประชาชนร้อยละ 60.5 ระบุสมการการเมืองจัดตั้งรัฐบาลอนาคต มีพรรคการเมืองใหญ่ พรรคการเมืองเล็ก และพรรคการเมืองสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ระบุมีพรรคการเมืองใหญ่และพรรคการเมืองเล็กเป็นสมการเมื่อถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลอนาคตฯ พบว่าร้อยละ 54.1 เห็นด้วยที่จะมีซุปเปอร์รัฐบาลควบคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้งอีกต่อหนึ่ง ในขณะที่ร้อยละ 45.9 ไม่เห็นด้วย ส่วนข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ควรเร่งทำงานแก้ไขกฎหมาย ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งประเทศมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ กฎหมายปฏิรูปตำรวจ ร้อยละ 66.2 กฎหมายเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ ร้อยละ 56.3 กฎหมายปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 52.1


เมื่อถามถึงความเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพิเศษของรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 90.3 เห็นด้วยที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดย 5 กิจกรรมพิเศษของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจและอยากมีส่วนร่วม ได้แก่ ร้อยละ 66.8 ระบุอยากมีส่วนร่วมออกกำลังกายที่ทำเนียบรัฐบาล รองลงมาร้อยละ 63.7 ระบุอยากมีส่วนร่วมร้องเพลงชาติที่ทำเนียบรัฐบาล ร้อยละ 61.2 อยากมีส่วนร่วมขายของที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในขณะที่ร้อยละ 58.2 อยากมีส่วนร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 54.6 อยากมีส่วนร่วมช่วยซื้อข้าวชาวนาโดยตรง

 

เรียบเรียงโดย สถาพร สำนักข่าวทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล