ราชกิจจาฯประกาศให้ พล.ร.ท.กล้าหาญ อดีตรองผบ.นาวิกฯ-รีคอน เป็นหน.สำนักงานฯหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ราชกิจจาฯประกาศให้ พล.ร.ท.กล้าหาญ อดีตรองผบ.นาวิกฯ-รีคอน เป็นหน.สำนักงานฯหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Publish 2019-01-15 11:45:03จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ได้ออกเผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน ๒ นาย ดังนี้ 

๑.พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหาร ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอก) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)

 

๒.พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงาน ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

นอกจากนี้วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ Deep Blue Sea @WassanaNanuam ถึงการโปรดเกล้าฯ พล.ร.ท.กล้าหาญ หรือ บิ๊กเบรฟ ด้วยว่า

 

 “ร.10” โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “บิ๊กเบรฟ” นายพล Recon นาวิกโยธิน สุดแกร่ง เป็น”หัวหน้าสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ บิ๊กเบรฟ พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี อดีตรองผบ.นย. และอดีตผช.ทูตทหารเรือประจำกรุงพนมเปญ กัมพูชา เป็นนายทหาร ที่มีความแข็งแรง ระเบียบวินัย เป๊ะ และรักการต่อยมวยไทย

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน


เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว