กรมบัญชีกลางเตรียมแจกเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท 8 ธ.ค. นี้

กรมบัญชีกลางเตรียมแจกเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท 8 ธ.ค. นี้

Publish 2018-12-02 16:52:20


รับข่าวดีต้อนรับสิ้นปีกันเลยทีเดียว สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั่นเอง หลังจากเมื่อวันที่20พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบก้อนโต 38,000 ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมกันอีกแล้ว เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น 


ล่าสุด นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ได้ออกมาเปิดเผยว่า "หลังจาก ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือ  10 เดือน (ธ.ค.61 – ก.ย.62) กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแล้ว อีกทั้งมาตรการนี้ ยังได้ช่วยค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยให้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้ใช้สิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเหมือนเดิม 50 หน่วยซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน"

 

(บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)


"หากใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งมาตรการนี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้น้ำประปาเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าน้ำทั้งหมดเอง"

 

(จ่ายค่าไฟให้)ทั้งนี้ นางสาวสุทธิรัตน์ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า "การใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่ ผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่ กฟน. หรือกฟภ. กปน.หรือ กปภ. ที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา ของเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยสามารถชำระเงินได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นชำระเงินที่สำนักงานการไฟฟ้า/ประปา"

 

"ตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน Application Internet Banking หรือสามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต และตัวแทนเก็บเงิน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า/น้ำประปา เข้ากระเป๋าเงิน e-Money ตามจำนวนที่ได้ชำระตามจริง ทุกวันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 กุมภาพันธ์ 2562"

 

"ส่วนมาตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 500 บาทต่อคน ให้กับ 14.5 ล้านคน (จะจ่ายให้แค่ครั้งเดียว) โดยกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ภายในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561  อีกทั้งผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562"
 

(บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 "สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อคน (เพียงครั้งเดียวเช่นกัน) โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้า e-Money ให้กับผู้มีสิทธิและมีบัตรดังกล่าว ทุกวันที่ 21 ของเดือน และจะเริ่มจ่ายเดือนแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 แต่ถ้าหากผู้มีสิทธิ์คนใดมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 ผู้นั้นจะได้รับเงินวันที่ 21 ของเดือนเกิด ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยอายุครบ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีภาระค่าเช่าบ้านและไม่มีที่พักอาศัยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 400 บาทต่อคนต่อเดือน"

 

"โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ทุกวันที่ 12 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก 12 ธันวาคม 2561 หากผู้มีสิทธิ์คนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม จะเริ่มจ่ายในวันที่ 5 มกราคม 2562 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นครั้งแรก จากนั้นจะโอนเงินช่วยเหลือให้ทุกวันที่ 12 ของเดือนเกิดเช่นเดียวกัน"

 

(ประชาชนชาวไทยเฮลั่น)

 

ขอบคุณ ภาพจาก ทำเนียบ รัฐบาล kapook.com กรมประชาสัมพันธ์

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุรัสยา มีมะแม