รู้กันแล้วยัง...เฮต่อเนื่อง! รัฐบาลให้ธนาคารเปิดบัญชีฟรี ให้คนจนรับโอนเงินคืนแวต

รู้กันแล้วยัง...เฮต่อเนื่อง! รัฐบาลให้ธนาคารเปิดบัญชีฟรี ให้คนจนรับโอนเงินคืนแวต

Publish 2018-09-20 11:28:06


จากกรณีพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางว่าจ้างธนาคารกรุงไทย นำเครื่องพีโอเอส ( POS หรือ point of sale ) ต่อพ่วงกับเครื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ จะเสียบ POS เพื่อแยกราคาสินค้ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้รู้ว่าจ่ายแวตไปเท่าไหร่ และได้คืนตามสูตร 1-5-1 

 

ทั้งนี้ 1% เสีย VAT ตามปกติ  5% คืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรูปแบบอีมันนี่ ที่สามารถกดเงินสดได้ โดยจะคืนในเดือนถัดไปหลังจากซื้อสินค้า และอีก1% เข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติของตนเอง หากไม่มีบัญชีกองทุนดังกล่าวจะให้ธนาคารช่วยเปิดบัญีชออมเงินให้ โดยจะนำร่องเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561 ถึง เม.ย. 2562 ทั้งนี้แต่ละเดือนจะคืนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยใบละไม่เกิน 500 บาท

 

 

 

  

ล่าสุด น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยว่า มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) 7% จำนวน 11.5 ล้านคน ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ได้มีการออกแบบมาตรการให้ประโยชน์ทั้งการลดค่าครองชีพ กระตุ้นการใช้จ่าย ส่งเสริมการออมไว้ใช้หลังเกษียณ ลดการใช้เงินสด และดึงผู้ประกอบการให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีแวตมากขึ้น โดยมาตรการเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561-30 เม.ย. 2562 โดยผู้มีรายได้น้อยจะได้คืนเงินไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

 

 

 

อย่างไรก็ตามสำหรับการคืนเงิน  รัฐจะคงเงินที่จ่ายเป็นภาษีแวตไว้ 1% ก่อน เพื่อให้ผู้มีรายได้รู้ว่ายังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศ  ส่วนที่เหลือ 6% จะนำมาจำแนกข้อมูลเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 จำนวน 5% เพื่อการใช้จ่าย เงินในส่วนนี้จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

“การใช้จ่ายซื้อของในร้านธงฟ้าที่อยู่ในระบบภาษีแวต และติดตั้งเครื่องอีดีซี (EDC) และเครื่องพีโอเอส (POS) ซึ่งขณะนี้มีร้านธงฟ้า 3.5 หมื่นแห่ง อยู่ในระบบภาษีแวต 13% หรือจำนวนร้าน 3.8 พันแห่ง ในจำนวนนี้มี 3 พันแห่งที่เป็นร้านขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลจะสนันสนุนการติดตั้งเครื่องพีโอเอสโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนร้านขนาดใหญ่หากต้องการเข้าระบบติดตั้งเครื่องโอพีเอส จะต้องออกค่าใช้เองประมาณ 3 หมื่นบาท”

 

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว