เปิดหมู่บ้านไทยเชื้อสายจีนยูนานรับนักท่องเที่ยว..!ไชยปราการเปิดชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถีชุมชนไทยจีนยูนาน

Publish 2018-09-14 10:55:25นายอนวัช  สัตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีชุมชน บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน)หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับนางฉันทนา  อรุณรัตน์ พัฒนาการ อำเภอไชยปราการ  นายวิญญู  หยาง  ผู้ใหญ่บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ประกาศเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ในเชิงนวัตวิถีชุมชน เปิดตัวรับการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ  ตามที่รัฐบาล คสช มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชาชนกับภาครัฐ ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยเน้นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส สร้างรายได้สร้างความมั่นคง และความสามัคคีภายในชุมชน โดยให้ทางภาครัฐเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านใหม่หนองบัวเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมา55 ปีโดยนายพลลี เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ขอตั้งกองกำลังทหารกองพล93 ในตะเข็บชายแดนไทยและได้รับอนุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ให้ช่วยดูแลตะเข็บชายแดนพร้อมช่วยผลักดันโจรคอมมิวนิส เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยและได้ตั้งกองกำลังมาระยะหนึ่งจึงได้ปลดอาวุธมอบให้กับรัฐบาลไทยและบางส่วนประพฤติตนดีได้รับสัญชาติไทยและกว่า95%  การเปิดตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ได้นำเอารูปแบบความเป็นอยู่ของไทยจีนหยูนนาน ขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิม  การแต่งตัว  อาหารการกิน สินค้า ผลผลิตทางการเกษตร  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  ที่ยังนำเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้  ได้นำนักท่องเที่ยวที่มาเข้ารับชมการคั่วกาแฟ  การผลิตผักดองหยูนนาน  การทำใส้กรอกหยูนนาน  การทำหมูหรือเนื้อส้มทรงเครื่องหยูนนาน  การทำสุราชุมชน สุราวอดก้า อาหารกระป๋อง ที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน ใช้คนในชุมชนที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าสู่ชุมชนและครอบครัวผู้ผลิตและส่งออกทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ได้ในหมู่บ้านนี้ และยังมีสถานที่ผ่อนคลายบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้โดยทางหมู่บ้านจัดบริการในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน  มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู ศักดิ์สิทธิ ให้เข้านมัสการ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง  ถ้ามาในวันหยุดก็จะมีการแสดงของชาวบ้านในชุมชนพร้อมให้ชมแบบหยูนนานหลายชุด  ในการเข้ามาท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้ามาได้ทุกวัน ชิมอาหารไทยจีนหยูนนาน ขาหมูหยูนนาน ผักผักดองหยูนนาน ไก่กระดูกดำตุ๋นโสมตังกุย หมูพันปีหยูนนาน  เนื้อพันปีหยูนนาน ใส้กรอกหยูนนาน ผักดองหลายรสหยูนนาน ซาลาเปาหยูนนาน ซึ่งวัตถุดิบมาจากสวนชาวบ้านบนดอย และในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านได้ปลูกเพื่อไว้กินเองและที่เหลือแบ่งขาย และยังสามารถเข้าชมสวนชาบนบ้านสินชัย  สวนอาโวกาโด้ สินชัย สวนท้อ  สวนพลับ ชมความเป็นอยู่แบบชาวบนดอยที่มีอากาศเย็นสบายเช่นเดี่ยวกับดอยอ่างขาง และทางหมู่บ้านทั้งที่บ้านใหม่และบ้านสินชัยนั้น มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้บริการแล้วราคาชาวบ้าน สอาด ทุกหลัง สามารถสั่งอาหารรับประทานแบบหยูนนานได้ มีร้านขายเปิดทุกวันทั้งสองหมู่บ้าน

สำราญ  แสงสงค์ ข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณภาพชาญนรินทร์  นวนพคุณ