ไปแล้วจะหลงรัก "บ้านสะนำ" ชาวลาวครั่งเปิดหมู่บ้านรับ นทท. พร้อมแบ่งปันวิถีชุมชนเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ

Publish 2018-09-13 12:50:14        จ.อุทัยธานี ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง  ได้เปิดหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้มาสัมผัสวิถีชุมชน ของชาวบ้านที่นั่น ซึ่งในอดีตบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง เมื่อ 200 กว่าปี โดยได้นำเอาประเพณีศิลปและวัฒนธรรม ติดตัวมาด้วยและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

 

        สำหรับประเพณีที่สำคัญที่ชาวบ้านสะนำ นับถือตามความเชื่อและปฏิบัติกันมานาน นั่นก็คือ การกราบไหว้ขอพรศาลเจ้าบ้าน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทอขายเป็นรายได้เสริมและย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งผ้าทอของหมู่บ้านสะนำ แห่งนี้ถือเป็นผ้าทอ ที่มีผู้นิยมสวมใส่ เนื่องจากมีความสวยสดงดงามและแต่ละผืนจะใช้เวลาทอค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องมีความพิถีพิถัน


ต้นเชียงอายุ 300 ปี สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ โดยรายล้อมไปด้วยต้นหมาก

นอกจากนี้หมู่บ้านสะนำยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ ต้นไม้ยักษ์ เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ มีอายุ 300 กว่าปีหรือที่เรียกว่าต้นผึ้งหรือต้นเชียง มีระบบรากที่แผ่กว้างและใหญ่เพื่อค้ำยันต้น สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์  โดยรายล้อมไปด้วยต้นหมาก จำนวนมาก เรียกว่าเป็นล้านๆต้นเลยทีเดียว เนื่องจากชาวบ้านจะนิยมรับประทานหมาก จึงปลูกกันอย่างแพร่หลาย

   จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้ฉายาว่า หมากล้านต้น ซึ่งหมู่บ้านสะนำ ยังได้เปิดโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้นอนพักค้างคืน เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาวครั่ง อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม อีกด้วย

การทอผ้าและการเก็บหมากบ้านสะนำ


สำหรับหมู่บ้านสะนำ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีของอำเภอบ้านไร่ เนื่องจากมีความโดดเด่น ในด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อื่นๆ ที่มีชื่อเสียง จึงได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ( Press Tour) ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นันทศักดิ์ วัฒนพานิช ผู้สื่อข่าวภูมิถาค ทีนิวส์ อุทัยธานี
Recommend News