ข่าวดีผู้ถือ บัตรคนจน เตรียมตัว รัฐใจป้ำคืนเงิน แวต (VAT) 500 บาท ต่อเดือน

ข่าวดีผู้ถือ "บัตรคนจน" เตรียมตัว รัฐใจป้ำคืนเงิน แวต (VAT) 500 บาท ต่อเดือน

Publish 2018-09-09 15:38:45


 

 

       ผู้ถือบัตรคนจนได้เฮกันอีกรอบหลังเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีระหว่างเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 ระบุว่าภาครัฐมีมาตรการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวต ที่หลายคนรู้จักดีในใบเสร็จชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน  เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในตอนนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการประเมินเงินภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ เพื่อที่ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืน เพราะผู้มีรายได้น้อยถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการใช้จ่าย สามารถนำมาหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่งได้ ทั้งนี้ก่อนจะได้รับเงินคืนนั้น ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายก่อนโดยต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 7,000 - 8,000 บาท / เดือน ผ่านบัตรสวัสดิการรัฐ นำไปจับจ่ายสินค้าที่มีภาษีแวต ข้อมูลภาษีแวตจะส่งคืนมายังกรมบัญชีกลาง หลังจากนั้นทางกรมบัญชีจะส่งเงินกลับคืนให้ผ่านบัตรของผู้มีรายได้น้อย ในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

 

 

     หลังจากนั้นสามารถนำไปจับจ่ายซื้อสินค้าได้ หรือหากจะเบิกเป็นเงินสดไปใช้จ่ายต่อก็ได้ ในเบื้องต้นนี้ภาษีของแวตจะได้รับเงินคืน 500 บาท / เดือน จากจำนวนเงินที่ใช้ผ่านบัตรขั้นต้นที่บอกไว้ 7,000 - 8,000 บาท / เดือน คาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยตอนนี้ต้องรอว่าทางครม. จะมีการพิจารณา ว่าจะคืนเป็นเงินสูงสุดเท่าไหร่ต่อไป ด้านรมว.คลัง กล่าวเสริมว่าโครงการเดือนแรกผู้มีรายได้น้อยจะต้องนำบัตรไปซื้อของร้านธงฟ้าเท่านั้นโดยจะต้องมียอดให้ถึง 7,000 - 8,000 บาท ในแต่ละเดือนที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะขยายกำลังซื้อไปยังแหล่งค้าอื่น ทั่วไปที่อยู่ในเขตระบบภาษีแวต

  

     เนื่องจากตอนนี้ ทางสมาคมธนาคารไทยยังไม่สามารถทำให้เครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องอีดีซีของธนาคารพาณิชย์รับบัตรผู้มีรายได้น้อยและแจ้งจำนวนมูลค่าภาษีแวตที่จะได้รับคืนไปทางกรมบัญชีกลางได้ คาดว่าในเดือนที่ 2 และ 3 น่าจะเริ่มใช้กับร้านค้าทั่วไป หากได้รับความนิยมเชื่อว่าจะมีร้านค้าที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมาจดกับกรมสรรพากรมากขึ้น เพราะทำให้ขายของได้เพิ่มขึ้น

 

 

     โดยโครงการคืนภาษีแวตให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 15 ล้านราย จะดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน เพราะติดช่วงเลือกตั้ง วงเงินที่ใช้ 3,000 ล้านบาท โดยจะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

  

 

     ซึ่งภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ 2561 มีแนวโน้มที่จะทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย โดยเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 2.9 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการจัดเก็บรายได้จากภาษีและอื่นๆ จำนวน 2.45 ล้านล้านบาท และการกู้เพื่อชดเชยขาดดุล จำนวน 4.5 แสนล้านบาท โดยการจัดเก็บภาษีปีนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ทั้งหมด และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบประมาณปี 2563 ต่อไป


     
  ก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ครม. ได้เห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการระยะที่สอง ที่ผ่านการอบรมอาชีพและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่ม 200 บาท ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่ม 100 บาท สามารถนำบัตรเบิกเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มจากเดิมที่กำหนดให้ซื้อสินค้าจำเป็นเท่านั้น ซึ่งหากไม่ใช้ก็สามารถสมทบได้ในเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลัง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย