รองผู้ว่าฯระนองและนายก อบจ.ระนอง นำทีมลุยฝนปลูกป่าชายเลนในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ”

Publish 2018-08-08 16:03:20ที่บริเวณป่าชายเลน  หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ”  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรานีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักในการฟื้นฟูป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้เล็งเห็นความในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ในด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าชายเลน อันเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งป่าชายเลนของจังหวัดระนองยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำกระบุรีของจังหวัดระนอง ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับประเทศลำดับที่ 1183 และจังหวัดระนองยังมีนโยบายในการผลักดันให้ป่าชายเลนจังหวัดระนองเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านความสมบูรณ์ด้านการศึกษาวิจัยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นโครงการนี้นับว่าเป็นกระตุ้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ยังยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง