เชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้? เปิดที่มาและความหมาย “ด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม” หนึ่งในของมงคลที่เรียกขวัญกำลังใจให้หน่วยซีล จนทำให้หลายคนอยากบูชา

Publish 2018-07-11 17:24:53จากกรณีที่ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ท่านได้มอบด้ายแดงและประคำข้อมือให้กับหน่วยซีล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น เมื่อภาพและข่าวออกไปทำให้หลายคนที่ศรัทธาในครูบาบุญชุ่ม และชอบสะสมวัตถุมงคล ต่างก็เสาะแสวงหาของมงคลสองสิ่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ “ด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม” ที่ท่านแจกจ่ายให้กับผู้ศรัทธา โดยไม่มีการเช่าบูชาแต่อย่างใด หากแต่หลายคนที่ปรารถนาบูชาด้ายแดง คงยังไม่ทราบเกี่ยวกับที่มาและความหมาย ว่าหมายถึงสิ่งใด? 

 ผู้เขียนได้รับการบอกเล่าจากศิษย์ของครูบาบุญชุ่มว่า เริ่มต้นจากลูกศิษย์ได้ทำด้ายแดงมาถวาย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของท่านมานานกว่า 20 ปีแล้ว

ส่วนความหมายของด้ายแดงนั้น ได้รับคำอธิบายจาก  “พระวรเวท​  วรเวที​”  วัดมหาพน​ ชุมชนหัวข่วงแก้ว​ ต.เวียง​ อ.เมือง​ จ.พะเยา พระผู้ศรัทธาในปฏิปทาของ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร”  โดยระลึกถึงครูบาบุญชุ่มเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติมาโดยตลอด

พระวรเวท ให้ข้อมูลว่า ด้ายแดงของครูบาบุญชุ่มที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากครูบาบุญชุ่มได้ผูกข้อมือให้กับหน่วยซีลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนั้น ถูกพัฒนามาจากการผูกขวัญ สู่ขวัญ มัดขวัญของทางภาคเหนือซึ่งใช้กันเป็นปกติ

“เป็นสิ่งที่บูรณาการพัฒนามาจากการผูกขวัญสู่ขวัญมัดขวัญ เดิมจะใช้แค่ด้ายสีขาวอย่างเดียวแต่ภายหลังมาจึงใช้ด้ายประคำแทนครับ ทางภาคเหนือก็ใช้กันเป็นปกติครับ ของครูบาเองก็ทำไว้มัดญาติโยมอยู่แล้ว​”

 

 

ในด้านความหมายของด้ายแดงนั้น พระวรเวทกล่าวว่า  “ด้ายสีแดงเป็นพุทธานุสติ มีประคำ 5ลูก จะเป็นพระเจ้า 5พระองค์ใส่แต่ละลูกก็ว่าคาถาพระเจ้าทีละองค์ ​ ส่วนด้ายนั้นจะเอาสีอะไรก็ได้ แต่ตอนถักเขาจะผูกจิตว่าคาถาอุปคุตมัดมารครับ”

พระพุทธเจ้าในภัทรกัป นี้มีอยู่ ห้าพระองค์ ได้แก่ พระกุกกุสันโธ  พระโกนาคม  พระกัสสปะ พระสมณะโคดม และพระศรีอารยเมตไตร  ส่วนคาถาพระอุปคุตมัดมารนั้น มีอานุภาพด้านการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆ กันภูติผีปีศาจ หรือ ทำให้ผีที่สิงร่างคนอยู่ออกไปได้ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม โดยบางท่านได้เล่าไว้ว่า ลูกปัดสีขาว 5 เม็ดที่ร้อยอยู่กับด้ายแดง มีความหมายถึง "ศีล 5" อีกด้วย

สำหรับการมอบด้ายแดงซึ่งเป็นของมงคลให้กับผู้ศรัทธาบูชานั้น พระวรเวทอธิบายว่า “เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นกุสโลบายว่าให้มีไตรสรณะเป็นที่พึ่งทางใจ​ หากคนมีศีลธรรมก็ไม่ต้องกลัวอะไร”

จะเห็นว่าด้ายแดง ครูบาบุญชุ่ม นั้น เป็นของมงคลที่มีความหมายที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม เพราะศีลย่อมเป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน ให้คนที่มีศีลปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : พระวรเวท​  วรเวที

ขอบคุณภาพจาก : เฟซบุ๊ก พระวรเวท  วรเวที ,   เพจ : Thai NavySEAL, เฟซบุ๊ก : วัดป่าแดงน้อย อ.แม่สายเรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ