ปภ. เขต 1 จัดรวมพลคนกู้ภัย สร้างความสามัคคี คนจิตสาธารณะ นิมนต์เกจิดัง กรุงเก่า ประพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ (ชมคลิป)

Publish 2018-03-17 23:27:17วันที่ 17 มี.ค.2561 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา ต.หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา นายชัยณรงค์. วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี มีหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิพุทไธสวรรย์ และองค์กรสาธารณกุศล ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่างได้แก่ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และ นนทบุรี กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน


นายชัยณรงค์. วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561

ภายในงานยังได้ นิมนต์พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ประพรมน้ำมนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆและ อุปกรณ์ตัดถ่างมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล ในการทำงานและยังไม่มอบวัตถุมงคลให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมภายในงาน อีกด้วย สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการเสวนาแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงสาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะสาธารณภัย นิทรรศการด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย กิจกรรมฐานทดสอบทักษะการกู้ชีพ – กู้ภัย

ด้าน นายชัยณรงค์. วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า การจัดงานรวมพลคนกู้ภัย ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานกู้ภัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือ และนำไปวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้อง ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคคลเหล่านี้ถ้าหากเกิดภัยต่างๆ คนกลุ่มนี้จะเสียสละตัวเองเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เสี่ยงอันตราย บางครั้งถึงเสียชีวิต เป็นกลุ่มที่เสียสละมาก เข้ามาทำงานร่วมกันกับภาครัฐอย่างเป็นระบบ และเป้าหมายของรัฐบาลที่พัฒนาด้านศักยภาพมากขึ้น จัดระบบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆ ซึ่งทาง ปภ.เองได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เราเห็นว่าแต่ละปีควรเอากลุ่มคนกู้ภัยเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอาเครื่องมือมาทดสอบ จึงจัดเป็นวันรวมพลคนกู้ภัยขึ้นมา ในปีนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เราจัดทั้งหมด 18 ศูนย์เขตทั่วประเทศ เพื่อแต่ละกู้ภัยมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน และสร้างความสามัคคีปรองดอง สำหรับคนที่มีจิตใจสามธารณะ ร่วมกัน

 

พระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ประพรมน้ำมนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ


สำหรับพื้นที่ภาคกลางเราให้ความสำคัญในเรื่องของ อัคคีภัยอาคารสูงและอุบัติเหตุทางถนน ตรงนี้สำคัญมาก การไปค้นหาช่วยเหลือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัยด้วย เราพยายามฝึกทักษะการทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย บางครั้งอาสาสมัครมีจิตใจที่กล้าหาญ แต่เครื่องมือไม่พอและไม่พร้อม ซึ่ง ปภ.เรามีเครื่องมือที่พร้อมแต่กำลังคนไม่พอ ซึ่งเราจะใช้เวทีของการรวมพลคนกู้ภัย คนของ ปภ. คนของท้องถิ่น ฝึกอบรมร่วมกัน ฝึกซ้อมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติ ภัยทางถนน การซักซ้อมด้วยกันบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความชำนาญ เมื่อเกิดเหตุจะเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะเป็นผลดีกับประชาชน

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ ศรีสกุล-ยุพิน ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
Recommend News