"นายกฯ"สั่ง จนท.ลงพื้นที่รับฟัง- ชี้แจงปชช.เชิงรุก หวั่นข้อมูลบิดเบือน

Publish 2018-03-14 15:58:19ใกล้โค้งสุดท้ายของการลงพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืน ระยะแรก ที่จะครบในวันที่ 20 มี.ค.นี้

ในช่วงสถานการณ์ที่ กระแสข่าวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ล่าสุดนายกฯได้สั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาชาวบ้าน ต้องยอมรับความคิดเห็นหลากหลาย บอกหากพบข้อมูลบิดเบือน เร่งทำความเข้าใจทันทีโดยพล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า กอ.รมน. เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกอ.รมน. ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ไปพบปะประชาชนนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติ และเก็บข้อมูลเพื่อให้กอ.รมน. ได้ใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไป ส่วนกรณีที่มีการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกอ.รมน. ไปหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชน์ และทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้น ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของกอ.รมน. เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทำงานด้วยความสุภาพอ่อนน้อม โปร่งใส เป็นข้าราชการที่ดี 
 ขณะเดียวกันขอให้มีการตรวจสอบหากพบเห็นมีคนแอบอ้างให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะผอ.รมน. ได้สั่งการในการปฏิบัติงานของกอ.รมน. ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส และเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อลงพื้นที่ต้องตรวจสภาพความเป็นอยู่ปัญหาของสังคม และนำปัญหาเหล่านั้นมาบูรณาการประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้สมกับคำที่ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชน ขณะเดียวกันเมื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกันก็ขอให้รับฟังและเก็บข้อมูลไว้ แต่ถ้าพบเห็นการบิดเบือนความเห็นเพื่อสร้างความแตกแยกขอให้เจ้าหน้าที่กอ.รมน. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทันที.  


HASTAG : นายกฯ  

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย