ไม่ต้องลาเรียน-ลางาน !!! ขนส่งเปิดสอบใบอนุญาตขับรถ ได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ผ่านปุ๊บรับใบขับขี่ได้เลย !!!

Publish 2018-03-13 21:51:24เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเรื่องราวที่ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบแบบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

.การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเริ่มจากวันเสาร์จำนวน 5 ชั่วโมง ซึ่งมีด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรการอบรม โดยในวันอาทิตย์จะได้รับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

.

.
สำหรับวันที่จัดการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนญาตขับรถยนต์ มีดังนี้

 

- เดือนมีนาคม วันที่ 24-25
- เดือนเมษายน วันที่ 28-29
- เดือนพฤษภาคม วันที่ 5-6, 26-27
- เดือนมิถุนายน วันที่ 23-24
- เดือนกรกฎาคม วันที่ 21-22
- เดือนสิงหาคม วันที่ 25-26
- เดือนกันยายน วันที่ 22-23
- เดือนตุลาคม วันที่ 27-28
- เดือนพฤศจิกายน วันที่ 10-11, 24-25

.

ทั้งนี้ สถานที่อบรมและทดสอบในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบกับส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

 .เรียบเรียงโดย

นางสาวอัจจิมา วรรณโร