ส่งไม้ต่อ นครสวรรค์รับจัดต่อกรีฑาสูงอายุปทท. สงขลา คว้าถ้วยรวมยอดเยี่ยมอีกสมัย

Publish 2018-03-12 12:57:27    นครสวรรค์รับจัดต่อจากลำปาง ในการเป็นเจ้าภาพกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในครั้งต่อไป ปีหน้า ขณะที่ สงขลา คว้าถ้วยคะแนนรวมยอดเยี่ยมอีกสมัย
    การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สนามกีฬากลาง จ.ลำปาง เข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้าย โดยในพิธีปิดการแข่งขันนั้นได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการสหพันธ์กรีฑาผู้สูงอายุแห่งเอเชีย เป็นประธานปิดการแข่งขัน และในพิธีมอบธงเจ้าภาพต่อไป นั้น นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาแห่งจ.ลำปางเป็นประธานมอบรางวัล และ นายประเสริฐ ศรีสืบ อุปนายกสมาคมกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทย ส่งมอบธงให้กับ นายสวัสดิ์ วิชาพร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจ.นครสวรรค์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
    รางวัลประธานชมรมกีฬาดีเด่น ได้แก่ นายถาวร รักกาญจนันท์ (ล้านนา),รางวัลกองเชียร์สร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ ทีมกองเชียร์ จ.นครศรีธรรมราช, รางัลกิจกรรมชุมชนดีเด่น ได้แก่ ทีม จ.สุราษฎร์ธานี, รางวัลนักกีฬาต้นแบบ สสส. (ชาย) ได้แก่ นายมนูญ ชาววิเศษ (อายุ 75 ปีทีมจ.สุพรรณบุรี), รางวัลนักกีฬาต้นแบบ สสส. (หญิง) ได้แก่ นางอุดร แก้วมูง อายุ 65 ปี จ.สุรินทร์), 


        รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย นายพันธ์ พุทธเสน (รุ่นอายุ90-94 ปี จากฝ่ายกรีฑาสูงอายุเชียงใหม่), รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง  วิไลวรรณ ไชยแสงสุขกุล (รุ่น 65-69 ปี จากจ.ลำปาง ทำลายสถิตประเทศไทย 400 ม. และ 800 ม.), รางวัลถ้วยรวมยอดเยี่ยมเป็นของ สงขลา ซึงเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี 2560, รองชนะเลิศอันดับ 1 นครศรีธรรมราช, รองชนะเลิศอันดับ 2 สุราษฎร์ธานี
     ส่วนผลการแข่งขันในวันสุดท้าย วิ่ง 100 ม.ชาย  รุ่น 35 - 39 ปี ทอง สุรเดช บุญลาภ (อบจ.นครศรีธรรมราช) 11.37 วิ., เงิน ปิยะพงษ์ วงศ์ปิยะกุล (การบินไทย) 11.53 วิ., ทองแดง จิรพงษ์ เมฆเวียน  (ราชมงคลอีสาน) 11.84 วิ.,  รุ่น 40 - 44 ปี ทอง วัชิระ พนมแก่นณ์ (อบจ.อุดรธานี) 11.70 วิ., เงิน กัมลาเท อินดิก้า (ลันก้า.เอส) 11.80 วิ., ทองแดง ประจักษ์ สุขอร่าม (ม.เกษตรศาสตร์) 11.99 วิ.,รุ่น 90 - 94 ปี ทอง พันธ์ พุทธเสน (ฝ่ายกรีฑาจ.เชียงใหม่) 20.45 วิ., เงิน เหวียน พิเคราะห์ (สงขลา) 28.24
วิ., ทองแดง ปรีะชา เมฆกลม (ฝ่ายกรีฑาสูงอายุจ.เชียงใหม่) 28.25 วิ.,        วิ่งข้ามรั้วชาย รุ่นอายุ  55-59  ปี  ทอง บัญญัติ รุ่งเรือง (อิสระ) 16.79 วิ. (ทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้ที่ สกลนครปี 2016 ด้วยสถิติ 17.28 วิ., กระโดดสูงชาย รุ่นอายุ 60-64 ปี ทอง อัลลูดิน บิน จูมัท (มาเลเซีย)  1.45 ม. (ทำลายสถิติ), เงิน โมฮัมเม็ด ชาโกคัม (อิหร่าน) 1.40 ม., ทองแดง วัฒนา สุริยจันทร์ (ล้านนา) 1.30 ม., กระโดดค้ำชาย ทอง
ยศ ศ นาคะนาท (สงขลา) 1.70 ม., เงิน นิพนธ์ ชูกิจคุณ (ล้านนา)  1.70 ม., ทองแดง สมปอง จันทร์สมบูรณ์ (ชลบุรี) 1.60 ม. , พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุ 80-84 ปี ทอง เชื่อน เหมะธุลิน (อบจ.อุดรธานี)  31.99 ม. (ทำลายสถิติ), เงิน ประเชิญ สมญาประสิทธิ์ (อบจ.อุดรธานี) 27.30 ม., ทองแดง เหริญ รำเพย (สงขลา ) 17.59 ม., รุ่นอายุ 85-89 ปี ทอง เลื่อน ปราบพล (สงขลา)
20.36 ม.,รุ่นอายุ 95-100 ปี ทอง สว่าง จันทร์พรามณ์  (ชลบุรี)  13.20 ม.,ขว้างจักรชาย รุ่น 85 - 89 ปี ทอง จง ตรีโยธา (หนองบัวลำภู) 19.52 ม., เงิน เลื่อน ปราบพล (สงขลา) 19.52 ม.,
    วิ่ง 100 ม.หญิง  รุ่น 35 - 39 ปี  ทอง วาสนา วินาโท (สุรินทร์) 13.94 วิ., เงิน เครือวรรณ เค้าโพธิ์ (หนองบัวลำภู) 14.52 วิ., ทองแดง
โสมาเยซาดัท ชัมโกพาเยกานี่ (อิหร่าน) 14.52 วิ.,รุ่น 40 - 44 ปี ทอง ดวงเดือน เรืองไพศาล (นครราชสีมา) 14.35 วิ.ล เงิน อาลีนาวาตี้ บินติ ฮาจิ อัลเลียบาร์ (บรูไน) 14.37 วิ., ทองแดง เยาวลักษณื นาคดิลก (สุรินทร์) 14.42 วิ., รุ่น 60 - 64 ปี ทอง บุษรา รังไสว (ชลบุรี) 15.41 วิ., เงิน สมสง่า บุญนอก(หนองบัวลำภู) 15.64  วิ., ทองแดง ลัคกี้ ยง (มาเลเซีย) 16.48 วิ., ขว้างจักรหญิง รุ่นอายุ 90-94 ปีทอง เนี่ยว จันทะมณี (สงขลา) 10.39 ม. (ทำลายสถิติ)