คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “ พ่อ ” เพื่อต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ

Publish 2018-02-13 21:22:08       “ คนสร้างฝาย ฝายสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต ” เหมือนจะเป็นวลีที่พูดถึงกันบ่อยมากในช่วงนี้ เพราะเป็นขบวนการจัดการน้ำที่สมบูรณ์แบบตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ลุกขึ้นจัดการกับปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ตามแนวคิดของพ่อ ซึ่งมีลักษณะการชะลอน้ำให้ช้าลงจากต้นน้ำซึ่งไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาน้ำไหลหลากได้ดี และยังสามารถชะลอน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในยามแล้งได้อีกด้วย ที่สำคัญเมื่อมีแหล่งน้ำ ย่อมมีแหล่งอาหาร และจุดเชื่อมโยงของสัตว์น้อยใหญ่ในป่า      ดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต หรือคนสร้างฝายในตอนนี้ ก็คงไม่พ้นที่ฉะเชิงเทรา ที่งานนี้พ่อเมืองมาใหม่และเหลืออายุงานอีกไม่ถึง 1 ปี อย่างนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุ่มสุดตัวเพื่อภารกิจพิชิตความเดือดร้อนของประชาชน คนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยผนึกกำลังจากทุกฝ่าย ลงแรง ลงมือ เรียนรู้และทำ เพื่อคืนบางสิ่งที่มีค่าให้กับธรรมชาติ และให้ธรรมชาติมอบบางสิ่งเพื่อชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ โดยงานนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ บริษัท วัชร มารีน จำกัด , มหาวิทยาลัยบูรพา , การท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านหนองยางใหม่ หมู่ที่ 23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจำนวนประชากรกว่า 275 ครัวเรือน ราษฎรอาศัยอยู่เกือบ 1,000 คนโดยงานนี้คณะได้เดินทางมาร่วมศึกษาวิธีการสร้างฝายมีชีวิต แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน พร้อมลงมือทำกันด้วยหัวใจที่เข็มแข่ง เพื่อคืนความสุขให้กับธรรมชาติ โดยทางจังหวัดเชิงเทรามีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายมีชีวิตไปเลื่อยๆ ให้ได้มากที่สุด เพราะเมื่อถึงคราวจำเป็นฝายที่ทุกคนได้พร้อมกายพร้อมใจกันร่วมสร้างขึ้นมาในครั้งนี้ จะสามารถช่วยหลายชีวิต ทั้งคนและสัตว์ ตลอดจนธรรมชาติได้เป็นอย่างดีในอนาคต

ภาพ / ข่าว  ก้องเกียรติ  พุทธิรังสิมาภรณ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ฉะเชิงเทรา
Suggess News

Recommend News