โปรดระวัง...เส้นทางอันตราย!! เส้นทางเลียบทะเลสาบสงขลา ระหว่างพัทลุงสงขลา บางจุดน้ำท่วมทางหนักมากต้องระวัง

Publish 2017-12-07 18:00:21



           ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมที่จ.สงขลา จนถึงขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้งสองฝั่งใน5อำเภอตั้งแต่อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร และอ.ควนเนียง แต่ระดับน้ำเริ่มอยู่ในภาวะทรงตัว เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำเพื่อระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย

                                                                                                       



        แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำในทะเลสาบสงขลาที่ไหลบ่าเข้าท่วมถนนเช่นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กับอ.ควนเนียง  และอ.สิงหนคร จ.สงขลา

                                                                                                           



                ซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบสงขลาบางจุดมีน้ำท่วมถนนผู้ที่ต้องการผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องระวังโดยเฉพาะรถเล็กเพราะบางจุดถูกน้ำกัดเซาะเป็นหลุมและมองไม่เห็น

                                                                                                                

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ทีนิวส์ จ.สงขลา