ตรวจเข้ม..!! ทหารหนองบัวลำภู สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

Publish 2017-12-02 08:59:59เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2560  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv.)  ในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  วัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ บูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด( cctv.) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและมีศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 ธ.ค.2560 สรุปผลการประชุมได้ข้อยุติ ดังนี้ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำโครงการแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหนองบัวลำภู  ปรับปรุงจากโครงการ/แผนงานฯเดิมที่เคยเสนอไว้แล้วให้ทันสมัย ในงบประมาณของกลุ่มจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาดำเนินการปรับปรุง – ซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีอยู่แล้ว ให้เชื่อมต่อในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  จัดทำศูนย์ควบคุมcctv.ของจังหวัด ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภูให้สามารถเชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกอำเภอในพื้นที่หนองบัวลำภู  และให้สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภูพิจารณาจัดการประชุมติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหาข้อข้อง เป็นห้วงๆเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม  ภายหลังจากประชุมเสร็จ คณะกรรมการฯได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุม cctv. ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งมีความเหมาะสม กว้างขวางเพียงพอสำหรับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุม cctv.ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพ/ข่าว วรรธนะ ทองดี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.หนองบัวลำภู
Suggess News