มีเฮ...เช็คด่วนๆ!!! ผลการลงทะเบียน "บัตรคนจน" 3 ช่องทาง ผ่านเกณฑ์ กว่า 11 ล้านคน ถูกตัดสิทธิ์กว่า 2 ล้าน จบด็อกเตอร์เข้าเกณฑ์ได้ 5 คน!!!

Publish 2017-09-13 16:06:47

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า จากผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ทั้งหมดจำนวน 14,176,170 คน มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 11,431,681 คน และมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 2,744,489 คน 

 

 

โดยประชาชนที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th และ www.mof.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบได้ทันที หรือสายด่วน โทร.1359 หรือ ตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยคลังจะนำส่งรายชื่อเพื่อติดประกาศต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 จะเริ่มทยอยแจกบัตรสวัสดิการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยบัตรห้ามไม่ให้คนอื่นใช้สิทธิ์ ยกเว้นบุคคลที่ดูแลหรือให้ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ พิการ คนแก่ ผู้ดูแลสามารถนำบัตรมาใช้แทนได้ แต่ต้องใช้บัตรประชาชนประกอบและใช้สิทธิได้เฉพาะวงเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น

 


ส่วนกรณีที่มีผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก (ด็อกเตอร์) มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิกว่า 500 คน จากการตรวจสอบเบื้องต้น 100 คน พบว่ามีผู้จบด็อกเตอร์จริงเพียง 5 คน และตรงตามเงื่อนไขรับสวัสดิการ ส่วนอีก 95 คน เป็นผู้ที่ไม่ได้จบด็อกเตอร์จริง

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม