เปิดเงื่อนไข !!! บัตรคนจน เอาไปซื้อ "เหล้า-บุหรี่" ได้จริงหรือ ???

Publish 2017-08-31 16:25:41


หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการประชารัฐสวัสดิการ ด้วยการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ให้กับผู้ลงทะเบียนคนจนที่ผ่านเกณฑ์ไว้กับกระทรวงการคลัง 11.67 ล้านคน นั้น เราจะมาดูกันว่า บัตรคนจนที่ว่านี้ จะใช้ซื้อและทำอะไรได้บ้าง

บัตรคนจน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก คือ ผู้มีรายได้มากกว่า 30,000-100,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตร 200 บาท/เดือน หรือ 2,400 บาท/ปี

กลุ่มที่สอง คือ ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินผ่านบัตร 300 บาท/เดือน หรือ 3,600 บาท/ปี
บัตรคนจนไม่ว่าของกลุ่มใดและแบบใด จะมีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากร้านค้ากระทรวงพลังงาน 45 บาท/คน/3 เดือน และยังช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโดยสารรถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน รวมถึงวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน โดยเงินจะเข้ามาทุกวันที่ 1 ของเดือน แต่ถ้าใช้ไม่หมดเงินจะถูกตัด สะสมไม่ได้

โดยบัตรคนจนจะมี 2 แบบ แบ่งตามพื้นที่ลงทะเบียน

สำหรับคนจนที่ลงทะเบียนไว้ในเขตกรุงเทพฯ และอีก 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม จะได้รับบัตรแบบ 2 ชิป หรือ บัตรแมงมุม

สำหรับคนจนที่ลงทะเบียนไว้ในเขตต่างจังหวัด จะได้รับบัตรแบบ 1 ชิป สามารถซื้อตั๋วรถ บขส. ได้ แต่จะใช้ขึ้นรถเมล์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้ ซึ่งในระยะแรกจะติดตั้งเครื่องรับบัตรให้กับรถเมล์จำนวน 800 คันน.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า วงเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือผ่านบัตร สามารถนำไปซื้อสินค้าที่ขายในร้านที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ได้ทุกชนิด ไม่เว้นแม้กระทั่ง เหล้า บุหรี่ แต่จะรณรงค์ไม่ให้ขาย อย่างไรก็ตาม บัตรนี้จะไม่รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าและน้ำประปา เพราะตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว

ในกรณีที่เงินในบัตรหมด หากใครต้องการเติมเงินก็สามารถทำได้ ซึ่งตอนนี้กำลังดูรายละเอียดก่อน และหากใครทำบัตรหาย หากมาทำใหม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมทำบัตร สำหรับบัตรที่มี 1 ชิป เสียค่าใช้จ่าย 50 บาท และบัตรที่มี 2 ชิป เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท

สำหรับบัตรคนจน เริ่มทยอยแจกวันที่ 21 กันยายนนี้ และนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์

;