จากใจจริงๆ!!! "บิ๊กตู่" ลั่นคำไม่ทอดทิ้งเกษตรกร ย้ำปัญหาชาวนาหมักหมมกว่า30ปีทุกรัฐบาลแก้ปลายเหตุ??

Publish 2016-11-07 12:40:25

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.ว่า วันนี้เป็นการประชุมในส่วนของข้าวขาว และข้าวหอมปทุมธานี ต่อเนื่องจากมาตรการแก้ปัญหาข้าวหอมมะลิ โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมถึงเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นด้วย พร้อมรับฟังปัญหาจากทุกฝ่ายทั้งชาวนา โรงสี ผู้ประกอบการและข้าราชการ ซึ่งมาตรการที่ออกมา ต้องเหมาะสมและถูกกฎหมาย แต่การช่วยเหลือที่ผ่านมา กว่า 30 ปี เป็นปัญหาสะสม ที่แก้ไขด้วยปลายเหตุจึงไม่มีความยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลนี้ต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวที่ต้นเหตุโดยอุปสรรคในการแก้ปัญหาเรื่องข้าว คือความไม่เข้าใจกัน และความเคยชินในการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องช่วยกันทำความเข้าใจ ด้วยความร่วมมือกับทุกฝ่าย ซึ่งตั้งแต่ตนเองเข้ามาเป็นรัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ที่ทำไปแล้วกว่า 1 ล้านไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 4 ล้านไร่ รวมถึงการบริการจัดการเรื่องน้ำที่ใช้ในการเกษตร และเตรียมเปิดตลาดกลาง ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายข้าว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันตามแนวทางของรัฐบาล มั่นใจภายใน 5 ปีข้างหน้า ชาวนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตนเองสนใจแต่เรื่องการแก้ไขปัญหาข้าวเท่านั้น ไม่โต้ตอบใคร ระบุใครทำดีก็ได้ดี เพราะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังให้ใครเกิดความเสียหาย
         


ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลประชุม นบข. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยข้าวขาวจะได้รับเงินตันละ 10,500 บาท เป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตันละ 7,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าปรับปรุงคุณภาพ 2,000 บาท ค่าขึ้นยุ้งฉาง 1,500 บาท ข้าวหอมปทุมธานีจะได้รับเงินตันละ 11,300 บาทเป็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ตันละ 7,800 บาท เงินช่วยเหลือค่าปรับปรุงคุณภาพ 2,000 บาท ค่าขึ้นยุ้งฉาง 1,500 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางจะได้ตันละ 2,000 บาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

มนันยา ไตรแก้ว